Dni Skupienia Architektów

"Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna - dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we śnie tym, których miłuje."

Ps 127

Galeria zdjęć

Nasza stała intencja na 2023 rok:

O POKÓJ NA ŚWIECIE

Maj miesiącem Maryi

3 maja Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

21 maja Wniebowstąpienie

KKK 659 "Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba" (Mk 16, 19). Ciało Chrystusa zostało uwielbione od chwili Jego zmartwychwstania, jak dowodzą tego nowe i nadprzyrodzone właściwości, które posiada już na stałe 524 . Jednak przez czterdzieści dni, gdy Jezus jadł i pił ze swoimi uczniami 525 oraz pouczał ich o Królestwie 526 , Jego chwała pozostawała jeszcze zakryta pod postacią zwyczajnego człowieczeństwa 527 . Ostatnie ukazanie się Jezusa kończy się nieodwracalnym wejściem Jego człowieczeństwa do chwały Bożej, symbolizowanej przez obłok 528 i niebo 529 , gdzie zasiada odtąd po prawicy Boga 530 , W sposób zupełnie wyjątkowy i jedyny ukaże się jeszcze Pawłowi "jako poronionemu płodowi" (1 Kor 15, 8) w swoim ostatnim ukazaniu się, w którym 531 ustanowi go apostołem.

28 maja Zesłanie Ducha Świętego

685 Wierzyć w Ducha Świętego oznacza wyznawać, że Duch Święty jest jedną z Osób Trójcy Świętej, współistotny Ojcu i Synowi i "z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę" 3 . Dlatego zagadnienie Boskiej tajemnicy Ducha Świętego znalazło się już w "teologii" trynitarnej. Tutaj będzie chodziło o miejsce Ducha Świętego w "ekonomii" Bożej.


INTENCJE MAJOWE:

Módlmy się:

1. o powołania kapłańskie i zakonne, o to by nie zabrakło robotników w winnicy Pana.

2. o uratowanie - polecanych przez nas - małżeństw będących w kryzysie o otwartość serc na uzdrowienie relacji

3. o uzdrowienie  naszych dzieci i wnuków z chorób uczuleniowych oraz nietolerancji pokarmowych

4. o łaskę mądrości i roztropności dla Sandry, o poznanie miłości Bożej i doświadczenie głębokiej akceptacji Boga, o uzdrowienie z myśli samobójczych, o nawrócenie całej jej rodziny

5. za Ks. Lucjana, aby Bóg obdarzał Go światłem Ducha Świętego i długim życiem

oraz

w intencjach Księdza Lucjana
w intencjach Ojca Świętego:

Za ruchy i grupy kościelne
Módlmy się, aby ruchy i grupy kościelne każdego dnia na nowo odkrywały swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.