Dni Skupienia Architektów

"Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna - dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we śnie tym, których miłuje."

Ps 127

Galeria zdjęć

Zbliża się termin 24.DSA., które są zaplanowane na 26-28 kwietni2024 r.

Wiodącym tematem tym razem będzie: "Kryzys - katastrofa czy szansa (na tle historii Kościoła i rozwoju człowieka).

Temat niezwykle ciekawy i jakże aktualny zarówno w życiu społecznym, jak i indywidualnym, dlatego serdecznie wszystkich zapraszam w imieniu Stowarzyszenia Ar-Ka i swoim.

Jak zwykle spotkaniu przewodniczy Ks. dr Lucjan Bielas.

 

Szczegółowy program będzie dostępny tutaj na stronie dwa tygodnie przed Dniami Skupienia.

Serdecznie zapraszamy już dziś!

Czytaj więcej...

II Niedziela Zwykła - Ewangelia według św. Jana 1, 35-42

(1 Sm 3,3b-10.19; 1 Kor 6,13c-15a.17-20; J 1,35-42)

 

Dlaczego właśnie Samuel usłyszał głos Boga?

Można przypuszczać niemal z pewnością, że decyzja jego matki o ofiarowaniu go Bogu i w związku z tym, pozostawienie go w świątyni, zostały, przez tego dorastającego chłopca zaakceptowane. Jego otwarcie się na Boga przejawiło się w szacunku i posłuszeństwie wobec strażnika przybytku Pańskiego w Szilo, kapłana Helego. To posłuszeństwo pozwoliło mu rozeznać głosy.

Tymczasem synowie kapłana Helego, Chofni i Pinchas, nie słyszeli głosu Pana. Rozpusta i chciwość zdominowały ich serca. Sam zaś Heli będzie miał z tym kłopot. Bóg przez nieznanego nam proroka upomni go pytaniem o ponadczasowym znaczeniu: Dlaczego szanujesz bardziej synów swoich niżli Mnie? (1 Sm 2, 29) Konsekwencje tego bałaganu będą tragiczne.

Czytaj więcej...

Epifania, Święto Trzech Króli - Ewangelia według św. Mateusza 2, 1-12

(Iz 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12)

 

Bóg Ojciec sam dobiera tych, których szczególną interwencją Ducha Świętego zaprasza na spotkanie z nowo narodzonym Swoim Synem Jezusem.

Już w łonie Matki powitała Go krewna Elżbieta, jej mąż Zachariasz i jeszcze nienarodzony Jan. Po anielskim spektaklu na niebie nad pastwiskiem, opodal Betlejem, anioł Pański poinformował pasterzy o narodzinach Mesjasza, przekazując im adres i jasny tekst zaproszenia.

Starzec Symeon i prorokini Anna to kolejne postacie, które wrośnięcie w mury świątyni, przez jej matadorów były niedostrzegalne, lecz dla Ojca Niebieskiego stały się w niej zgoła najważniejsze. To Duch Święty przyprowadził ich na spotkanie z Dziecięciem i Jego Rodzicami, aby Je zobaczyli i wzięli w swoje ramiona jako przez całe życie wyczekiwanego Mesjasza.

Czytaj więcej...

Nowy rok przynosi nam wiele nowych szans i możliwości, na rozwój osobisty, pogłębianie duchowości, na budowanie siebie w naszych środowiskach i rodzinach.

Mamy między innymi możliwość udziału w kolejnych Dniach Skupienia Architekta w Gródku nad Dunajcem - kolejnych dla tych wszystkich, którzy już doświadczyli atmosfery i duchowości owych dni. Jednocześnie jest to zaproszenie dla wszystkich, którzy poszukują dobrego czasu i wspólnoty osób znających architektoniczne środowisko pracy, jego problemy, dylematy i rozterki natury etycznej i wewnętrznej.

 Zatem zapraszamy już dziś, właśnie na początku roku, kiedy to planujemy swój czas na odpoczynek i różnorakie spotkania, do wpisania w kalendarze tych terminów, a co więcej: zapraszamy wszystkich do dzielenia się informacją o tym, że takie Dni Skupienia odbędą się, jak co roku dwukrotnie:

- na wiosnę w terminie: 26-28.04. 2024 r.
Temat: Kryzys - katastrofa czy szansa (na tle historii Kościoła i rozwoju człowieka)

- na jesieni w terminie: 18-20.10.2024 r
Temat: Modlitwa z różańcem przez życie

Modlitwa, konferencje na wybrany temat, Msza święta, spowiedź, nocna adoracja oraz sporo czasu na rozmowy, lub indywidualny odpoczynek w pięknym krajobrazie lasu i jeziora. Taki jest scenariusz DSA.  Do zobaczenia już niebawem, bo czas płynie naprawdę szybko.

Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat 
i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy. Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana przez papieży, zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie modlitwy, zainicjowanej przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r.
Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI - i nasza wspólnota jest częścią tego rozpowszechnionego od lat na cały świat dzieła.

W zakładce RÓŻA widnieją wszystkie intencje naszej Róży Różańcowej, którą tworzymy od prawie 10 lat, oraz te AKTUALNE, które omadlamy wspólnie będąc dla siebie, naszych bliskich, naszego środowiska oraz naszej Ojczyzny konkretnym wsparciem i pomocą. Pamiętamy także o intencjach Papieskich i tych obejmujących sprawy świata.

Dwadzieścia osób, z których codziennie każda odmawia dziesiątek Różańca, połączone wspólną wiarą i intencją modlitwy, tworzą swoistego rodzaju wspólnotę religijną. Jest to najwyższy rodzaj ludzkich relacji, bowiem zwornikiem jest sam Bóg, a nie miejsce, sympatie, upodobania itp. Taka wspólnota, uczciwie potraktowana przez każdego jej członka, daje poczucie bezpieczeństwa we wszystkich sferach życia.

Mamy również możliwość dedykowania poszczególnych dziesiątków Różańca w różnych intencjach.
ZAPRASZAMY!
Korzystajmy z tej możliwości WŁĄCZAJĄC NASZE OSOBISTE INTENCJE, lub osób nam bliskich, do intencji kolejnych miesięcy tego 2024 roku, aby nasza Róża Różańcowa była żywa i wspierająca wielu.

 

STAŁA INTENCJA NA 2024 ROK: O POKÓJ NA ŚWIECIE.

Czytaj więcej...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczystość Narodzenia Pańskiego - Ewangelia według św. Łukasza 2, 15-20

(Iz 62, 11-12; Tt 3, 4-7; Łk 2, 15-20)

 

W Rzymie powstał zwyczaj, że w Boże Narodzenie, po zakończeniu nocnej liturgii w Bazylice Matki Bożej Większej, papież przechodził w uroczystej procesji pod Palatyn, gdzie znajdował się kościół dedykowany św. Anastazji, aby tam odprawić Mszę św. Podczas tej liturgii sprawowanej o świcie, szczególny akcent kładzie Kościół na światło, które pokonuje ciemności. Ciesząc się promieniami Słońca, wszyscy, którzy z wiarą witają Jezusa, pozwalają Mu na to, aby przeniknął ich Swoim światłem miłości. To światło ma nieskończenie większą moc od słonecznego, a każdego, który pozwoli się nim rozświetlić, obdarza blaskiem nieprzemijającym – życiem wiecznym.

Czytaj więcej...

Zbliża się termin 23.DSA., które są zaplanowane na 20-22 październik2023 r.

Temat:  Przemijanie a wieczność

Czas, wieczność, nieśmiertelność, doświadczenie straty, miłość...


Jak zwykle spotkaniu przewodniczy Ks. dr Lucjan Bielas.

Szczegółowy program

Serdecznie zapraszamy już dziś!

Czytaj więcej...

Gródek n/ Dunajcem 05-07 maja 2023 r.

Już po raz 22 spotkaliśmy się w Gródku. Tym razem tematem przewodnim były „Moralne aspekty zawodu architekta”. Spotkania – jak zawsze prowadził ks. dr Lucjan Bielas.

Zarówno Konferencje, homilie podczas Mszy Św. jak i prowadzone po nich rozmowy wykazały jak nośnym tematem są zagadnienia etyki naszego zawodu. Obejmuje ona pojęcia zarówno z kręgu zagadnień prawnych, architektoniczno-zawodowych, ale także moralnych i – co nie dziwi – bazujących na tradycyjnych pojęciach takich jak np. „przyzwoitość” czy „dobre wychowanie”.

Dopisała pogoda – jak zwykle zmienna – zawsze jednak widoki i atmosfera rekompensowały pewne niedostatki aury.

Spotkaliśmy się w kilkunastoosobowej grupie, w większości – wśród dobrze znanych twarzy. Wielką radością było dla obecnych dorosłych pojawienie się pięciorga dzieci, które towarzyszyły uczestniczącym w DSA Rodzicom. Zarówno wiek dzieci (od 7 miesięcy do 6 lat) jak i radość bijąca z ich twarzy były dla nas powodem nieustannego zachwytu i przedmiotem niezliczonych zdjęć.

Rozjechaliśmy się w mocnym przekonaniu, że warto spotkać się kolejny raz a omawiany temat, którego na pewno nie wyczerpaliśmy – pojawi się zapewne w kolejnych planowanych DSA.

MN

Zbliża się termin 22.Dni Skupienia Architekta, które są zaplanowane na 5-7 maja 2023 r.

Temat: Moralne aspekty zawodu architekta

Jak zwykle spotkaniu przewodniczy Ks. dr Lucjan Bielas.

Szczegółowy program spotkania

Serdecznie zapraszamy już dziś!

Czytaj więcej...

Dołącz do spotkania Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/84712301580?pwd=ZVdHU0lQRGM4ZUZTUVZZQWIvT3dlZz09

Identyfikator spotkania: 847 1230 1580  |   
Kod dostępu: Dfq4B3
Jakie są płynące z DEKALOGU zadania dla nas i nasze odpowiedzialności?

Wtorek 27. grudnia, 21:10. Kolejne spotkania co dwa tygodnie.

Oto link do KKK który stanowi podstawę do codwutygodniowych naszych rozważań, począwszy od numeru 2083:

W sposób szczególny chcemy spojrzeć w nasze przestrzenie zawodowe, aby dekalog został przez nas właściwie odczytany.
Aby dla tych, którzy podjęli misję bycia architektem, którzy biorą to nie tyko jako zawód, środek utrzymania, wykorzystujący nasze zdolności - ale jako coś więcej - jako misję życiową - jestem architektem, jestem artystą.
I myślę w tych kategoriach podejmuję w tych kategoriach pewne rozwiązania, których oczekuje ode mnie Bóg.
I przy całej mojej wolności i z całą konsekwencją próbuję te przykazania odczytać.
Taki jest cel naszych spotkań. Żeby opisać te odnalezione prawdy.

Czytaj więcej...

Zaproszeni przez Stwórcę do współpracy w procesie stwarzania.
Zaproszeni przez Księdza Lucjana, aby dotknąć dekalogu i postawić sobie pytanie: co nam jako ludziom daje DEKALOG? I jakie są płynące z dekalogu ZADANIA dla nas i nasze ODPOWIEDZIALNOŚCI?
Zaproszeni we wtorki o 21.10, co dwa tygodnie, spotkania on-line, od 13. grudnia 2022.
Nowy cykl formacyjny prowadzony przez naszego Duszpasterza Ks. Lucjana Bielasa, jest zaproszeniem nas do:
- wsłuchania się w treść DEKALOGU
- analizę przykazań Bożych w oparciu o Katechizm Kościoła Katolickiego w połączeniu z Kodeksem Etyki Zawodowej Architekta
- dzielenia i refleksji nad treścią i rozumieniem przykazań Bożych w kontekście wykonywanego przez nas zawodu
- formułowaniem pytań, które staną się dla nas wytrychem do nowego spojrzenia na swoje życie, swoje decyzje osobiste, na kwestie realizowanych przez nas codziennie zadań i aktywności, ze szczególnym ukierunkowaniem zawodowym właśnie.
Dołącz do spotkania Zoom
https://us05web.zoom.us/j/84712301580?pwd=ZVdHU0lQRGM4ZUZTUVZZQWIvT3dlZz09
Identyfikator spotkania: 847 1230 1580  |   Kod dostępu: Dfq4B3

Już dwudziesty pierwszy raz spotkaliśmy się na Dniach Skupienia Architektów.

Oczywiście nie bylibyśmy architektami gdyby nie nasza nienachalna punktualność: całość programu zaczęła się z solidnym opóźnieniem. Dopiero wejście w tryb skupienia i wewnętrznego wyciszenia i pozwoliła nam wpasować się w rytm spotkań i rozmów między uczestnikami, a przede wszystkim spotkań z żywym Bogiem w modlitwie i Eucharystii.

Czytaj więcej...

Zbliża się termin 21.DSA., które są zaplanowane na 14-16 październik2022 r.

Temat:  Architekt, miłość i odpowiedzialność

Jak zwykle spotkaniu przewodniczy Ks. dr Lucjan Bielas.

Uczestnikami tej sesji będą Państwo Urszula i Wacław Sobierajowie, artyści malarze, animatorzy Spotkań Małżeńskich, którzy podzielą się z nami swoim doświadczeniem.

Szczegółowy program spotkania dostępny będzie początkiem października.

Serdecznie zapraszamy już dziś!

Czytaj więcej...

Brama i drzwi

2022-08-28

XXI Niedziela Zwykła - Ewangelia według św. Łukasza 13, 22-30

«Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają.»

Komentarz 

Znamy doskonale ewangeliczny obraz Jezusa – Dobrego Pasterza, który, zgonie ze swoją misją, pragnie nas wszystkich, swoje owce, doprowadzić do domu Ojca Niebieskiego.  Jezus jest w tym obrazie zarówno bramą dla owiec, jak i dobrym pasterzem, który przez nią przeprowadza. Ponieważ nie jest najemnikiem, lecz właścicielem owczarni, gotów jest swoje życie oddać za swoje owce, za ich bezpieczny powrót. Jest cały czas z nimi, zna je, a one znają Jego głos. Jest również gotów każdą zaginioną szukać, jest gotów za swoje owce oddać swoje życie (por. J 10, 1 – 21; Łk 15 3 – 6).

Dzisiaj tenże Miłosierny Jezus rozwija myśl o bramie prowadzącej do życia wiecznego. Okazuje się, że brama ta jest wąska i określa ją, jako ciasne drzwi mówiąc: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. 

Czytaj więcej...

XVIII Niedziela Zwykła - Ewangelia według św. Łukasza 12, 13-21

Powiedział też do nich: ”Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia”. I powiedział im przypowieść:
”Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: »Co tu począć? Bóg rzekł do niego: ”Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?”.


Komentarz 

Niby wiemy, że szeroko pojęte dobra tego świata stanowią marność. Usta mamy pełne nawoływania do bycia ubogim w duchu, do bycia skromnym, do nieuganiania się za przemijającymi wartościami. Ostro krytykujemy przejawy bogactwa, szczególnie rażące u tych, którzy misję swojego życia łączą z głoszeniem Ewangelii ubogim. Tymczasem tak bywa najczęściej, że najgłośniej krzyczący, najostrzej krytykujący, chciwością przewyższają wszystkich. Dzisiaj do nas wszystkich Jezus kieruje jasną przestrogę: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo wszelkiej chciwości i pokładaniu nadziei w tym, co doczesne, Jezus zilustrował przypowieścią, której niezliczone warianty mamy w otaczającej nas rzeczywistości.

Czytaj więcej...

 

Stowarzyszenie Architektów Katolickich Ar-Ka
zaprasza serdecznie
na nasze kolejne spotkanie on-line, 
w poniedziałek 9 maja
o godzinie 19.30.

 

Tym razem posłuchamy wykładu  naszej koleżanki arch. Marzeny Popławskiej pt.: 

"Dante Alighieri - Poeta Boga i jego Toskania"

ZAPRASZAMY!

Czytaj więcej...

Zbliża się termin 20.DSA., które są zaplanowane na 20-22 maj2022 r.

 

Temat:  Czas kalibracji sumień.

Jak zwykle spotkaniu przewodniczy Ks. dr Lucjan Bielas.

Szczegółowy program spotkania dostępny będzie początkiem maja.

Serdecznie zapraszamy już dziś!

Czytaj więcej...

Czarna wstążka – Wikipedia, wolna encyklopedia

27 grudnia 2021 z grona świętokrzyskich architektów odszedł Andrzej Głowacki, człowiek głębokiej wiary, twórca rodzinnej Pracowni Projektowej Architektoniczno-Budowlanej, ceniony kielecki architekt. 

W pracowni Marii i Andrzeja Głowackich powstało wiele  różnorodnych projektów: kościołów (w Niewachlowie, Złotej Pińczowskiej, Kwaśniowie), skansenu archeologicznego w Hucie Szklanej, budynków mieszkalnych, obiektów służby zdrowia, sportowych i innych. Andrzej Głowacki był członkiem IARP i SARP, aktywnie działającym na rzecz środowiska. 

Dla nas był przede wszystkim Przyjacielem, członkiem naszego Stowarzyszenia, uczestnikiem DSA.

Składamy wyrazy serdecznego współczucia jego Żonie arch. Marii Głowackiej,  Rodzinie i bliskim.

Członkowie Stowarzyszenia Architektów Katolickich Ar-Ka.

Zapraszamy na kolejne Dni Skupienia Architektów, które jak co roku odbędą się w Centrum Formacyjno Rekolekcyjnym w Gródku n/Dunajcem:

- wiosenne DSA: 20-22 maja 2022

Temat: Czas kalibracji sumień

 

- jesienne DSA: 14-16 października 2022

Temat: Architekt, miłość i odpowiedzialność

 

Szczegółowe informacje oraz program wiosennych DSA ukarze się na stronie po Świętach Wielkanocnych. Zapraszamy już dziś!

Listopad to miesiąc pamięci o naszych Bliskich, ale także miesiąc Pamięci Narodowej

"(...) Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen."

Cieszmy się z obcowania Świętych, z wymiany darów duchowych miedzy niebem, czyśćcem a ziemią - kiedyś i my, wierzący w Zmartwychwstanie Pana Jezusa dołączymy do Nich.

 

Nasza stała intencja na 2021 rok:

Niech ten 2021 rok będzie dla nas szczególnym czasem wynagradzania Jezusowi i Maryi za bluźnierstwa i zniewagi 2020 roku. Módlmy się także wzajemnie za siebie i w intencjach własnych.

 

INTENCJE LISTOPADOWE:

Czytaj więcej...

Zbliża się termin 19.DSA., które są zaplanowane na 10-12 września 2021 r.

 

Temat:  Etyczny wymiar solidarności -  w oparciu o analizę egzegetyczną treści zawartych  w liście św. Pawła do Galatów (Ga 6,1-10)

-  w szczególności o słowa „… .Jeden drugiego brzemiona noście …”. To zwięzłe zdanie Apostoła inspiruje do międzyludzkiej solidarności - solidarność to jeden i drugi ...i brzemię niesione wspólnie.

 

Jak zwykle spotkaniu przewodniczy Ks. dr Lucjan Bielas.

Szczegółowy program spotkania

 

Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej...

   Stowarzyszenie Architektów
   Katolickich Ar-Ka
   zaprasza serdecznie
   na nasze kolejne
   spotkanie on-line, 
   w niedzielę 9 maja
   o godzinie 19.00.


Tym razem posłuchamy wykładu  naszej koleżanki arch. Marzeny Popławskiej pt.: 

"Włochy -  świątynie początków chrześcijaństwa i ich piękno". Będzie to niezwykła okazja aby posłuchać polskiej architektki na stałe mieszkającej we Włoszech, związanej w tym krajem zarówno zawodowo jak i osobiście.

Czytaj więcej...

Nowy termin Dni Skupienia: od 21 (piątek) do 23 (niedziela) maja 2021.

Przypomnienie:
Temat: "Bądź wola Twoja" prowadzi Ks. dr Lucjan Bielas

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów znajdują się na stronie http://cfr-arka.pl/zgloszenie-na-sesje.html ; http://cfr-arka.pl/artykul/46/sesje-cykliczne---program-2021.html oraz na stronie www.dsarch.pl
Ilość miejsc ograniczona do 50%,  dlatego prosimy nie zwlekać ze zgłoszeniami, w tym samym terminie zaplanowane są także rekolekcje "Spotkania Małżeńskie" - grupa ta zwykle liczy 30 osób. 

Program 18. DSA

Zapraszamy na osiemnaste Dni Skupienia Architektów, które jak co roku odbędą się w Centrum Formacyjno Rekolekcyjnym w Gródku n/Dunajcem w dniach 7,8,9 maja 2021

Temat: Bądź wola Twoja – Jezus powiedział do swoich uczniów: - pełnić wolę Bożą, to zgodzić się na współpracę z Bogiem - czy jestem otwarty na współpracę z Jego wolą?

Pełnienie woli Bożej to niełatwe zadanie, w ten trudny temat wprowadzi uczestników Ks. dr Lucjan Bielas.

Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.” (Mt 7, 21; )

Czytaj więcej...

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mamy naszej koleżanki:

                       Śp. Zuzanny Turek z d. Chochorowskiej

Kol. Ewie i Maćkowi Nitkom składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Msza św. pogrzebowa dziś (4.03), o godz. 12.15 w Chrzanowie.

                                   łączymy się w modlitwie

Koleżanki i koledzy ze Stowarzyszenia Architektów Katolickich Ar-Ka.