Dni Skupienia Architektów

"Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna - dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we śnie tym, których miłuje."

Ps 127

Galeria zdjęć

RÓŻANIEC - AKTUALNE INTENCJE

rozaniec

RÓŻANIEC - MODLITWA DLA INTELIGENTNYCH I SKUTECZNYCH


Ten tytuł to nie tani chwyt reklamowy. Taka jest prawda. Rzecz dotyczy bowiem modlitwy trudnej, a zarazem praktycznej; na pozór monotonnej, ale tak naprawdę pogłębiającej wiarę, wiedzę i inteligencję człowieka. Skuteczność tej modlitwy jest nieograniczona. Oczywiście zależy ona w pierwszym rzędzie od wiary tego, który się modli. Nie bez znaczenia jest też specyficzna struktura Różańca, ale nade wszystko działa wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny.

Różaniec jest modlitwą ogarniającą życie Jezusa i Maryi od Zwiastowania aż do jej ukoronowanie przez Syna na Królową Nieba i Ziemi. Dwadzieścia Tajemnic - to przede wszystkim punkty refleksji, które nie tylko są zakorzenione w Piśmie Świętym, ale znakomicie wpisują się w nasze codzienne życie. W tak pojętej modlitwie, odmawianie Różańca, to nie przysłowiowe „klepanie zdrowasiek”, ale traktowanie ich, jako cudowne tło do prowadzenia medytacji związanej z daną Tajemnicą. Nie jest to łatwe, ale za to jest niezmiernie owocne. Po pierwsze trzeba nieustannie pogłębiać swoją znajomość Nowego Testamentu, a głównie tych fragmentów, które są związane z poszczególnymi Tajemnicami. Po drugie, dokonywać aplikacji tych tekstów w nasze życiowe sytuacje. I tak np. podczas odmawiania Tajemnicy Zwiastowania, przypominamy sobie jej ewangeliczny opis i możemy np. rozważać misterium wcielenia Syna Bożego, ale również uczyć się od Maryi odwagi podejmowania życiowej misji, umiejętności stawiania Bogu pytań, postawy służebnicy Pańskiej, a od Anioła Gabriela trudnej sztuki uczciwej negocjacji.

Tak pojęty Różaniec jest prawdziwą szkołą życia i jedną z najskuteczniejszych modlitw, ponieważ przywołujemy w niej, jako nauczycielkę i wstawienniczkę Tę, którą sam Jezus dał nam za Matkę.

Jednym z najbardziej skutecznych Polaków w historii naszego narodu był św. Jan Paweł II. Osobiście związany z modlitwą różańcową, każdemu, kto go odwiedzał, dawał w prezencie Różaniec. Tenże Papież związał modlitwę różańcową z egzorcyzmem, co sprawiło, że stała się ona, o czym zaświadczają egzorcyści,  jeszcze  bardziej efektywnym narzędziem  w walce z szatanem. W naszych trudnych i niejednokrotnie niezrozumiałych sytuacjach warto i o tym pamiętać.

Mamy również możliwość dedykowania poszczególnych dziesiątków Różańca w różnych intencjach. Przez nie, to nasze tu i teraz, łączymy z przesłaniem poszczególnych Tajemnic, co sprawia, że stają się one mądrością i mocą.

Tak byłoby idealnie, ale proza życia jest często inna. Zmęczenie, gonitwa myśli, zabieganie, sprawiają, że często nasza modlitwa różańcowa jest bardziej lub mniej okaleczona. Nieraz sprowadza się tylko do modlitwy ust. Ale Bóg widzi naszą intencję, naszą dobrą wolę, przyjmuje nasz wysiłek i czas, który na pewno nie jest czasem straconym.

Wśród Architektów zrodziła się idea utworzenia Róży Różańcowej. To znakomity pomysł, który dobrze podjęty, może dla wielu stać się konkretną pomocą.

O co chodzi?

„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat 
i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy. Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana przez papieży, zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie modlitwy, zainicjowanej przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie 
w 1826 r. Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku.   /…/ Stowarzyszenie to nosi nazwę „Różańca”, gdyż jego członkowie, podzieleni na grupy po dwadzieścia osób, odmawiają go codziennie, każdy jedną dziesiątkę, a także dlatego, że każda grupa składa się z tylu osób, ile jest tajemnic w różańcu.  Stowarzyszenie nazywa się „Żywym”, gdyż liczba osób, które się nań składają, niejako wprawia je w działanie poprzez ciągłe recytowanie modlitw, które czerpią swą skuteczność z rozważania tajemnic Jezusa i Maryi, czy to w celu nawrócenia grzeszników, czy doskonalenia sprawiedliwych. Zwie się je „Żywym”, gdyż ci, którzy go tworzą, są zastępowani przez kolejnych, gdy ci umierają, bądź gdy zeń odchodzą. (Statut Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”)

Dwadzieścia osób, z których codziennie każda odmawia dziesiątek Różańca, połączone wspólną wiarą i intencją modlitwy, tworzą swoistego rodzaju wspólnotę religijną. Jest to najwyższy rodzaj ludzkich relacji, bowiem zwornikiem jest sam Bóg, a nie miejsce, sympatie, upodobania itp. Taka wspólnota, uczciwie potraktowana przez każdego jej członka, daje poczucie bezpieczeństwa we wszystkich sferach życia. Uczciwie, to znaczy z pełną otwartością na Boga i bliźniego. To, co jednostkę może przytłoczyć, powalić, zniszczyć, to dla dwudziestu osób nie stanowi aż tak wielkiego problemu. Dotyczy to różnych ludzkich spraw z materialnymi włącznie. Trzeba oczywiście pamiętać, że miłość wychodzi naprzeciw rzeczywistym potrzebom, a nie banalnym zachciankom.                     

 Ks. Lucjan Bielas

Intencje 2024

2024-01-02

INTENCJE POSZCZEGÓLNYCH MIESIĘCY 

Dziękujemy Panu Bogu:

za wszystkie dary, które codziennie otrzymujemy,

 

Módlmy się:

w STYCZNIU

- o zdrowie dla Księdza Lucjana, o dobre wyniki badań diagnostycznych,
- o nawrócenie grzeszników, szczególnie sprawujących władzę świecką oraz władzę duchowną głoszących nowinki sprzeczne z nauką Jezusa Chrystusa,
- w intencji Wojciecha o pozytywny przebieg terapii,
- o zdrowie dla chorych w intencji których modliliśmy się w 2023 roku,
- o nawrócenie osoby Panu Bogu wiadomej,
- w intencjach Księdza Lucjana,
- w intencjach Ojca Świętego: O docenienie daru różnorodności w Kościele

Módlmy się do Ducha Świętego, aby pomógł nam rozeznać dary różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkryć bogactwo wielu tradycji liturgicznych wewnątrz Kościoła.

Intencje 2023

2023-01-01

INTENCJE MINIONYCH MIESIĘCY 

Dziękujemy Panu Bogu:

za wszystkie dary, które codziennie otrzymujemy,
- za życie Eweliny i jej spokojne odejście do życia wiecznego,
- za owocne przeżycie tegorocznych Dni Skupienia,
- szczęśliwe narodziny dzieci za które się modliliśmy.

 

Módlmy się:

- o umiejętne wykorzystanie czasu Adwentu na przygotowanie się do dobrego przeżycia Świat Bożego Narodzenia.
- w łączności z Kościołem Powszechnym módlmy się za Ukrainę polecając Naród Najświętszej Maryi Pannie.
- o łaskę mądrości i roztropności dla Sandry, o poznanie miłości Bożej i doświadczenie głębokiej akceptacji Boga, o uzdrowienie z myśli samobójczych, o nawrócenie całej jej rodziny,
- o powrót do zdrowia dla naszych bliskich, o łaskę cierpliwości w dźwiganiu trudów związanych z chorobą,
- za Ks. Lucjana, aby Bóg obdarzał Go światłem Ducha Świętego i długim życiem,
- módlmy się o Polskę wierną Bogu, krzyżowi i Ewangelii,
- za zmarłych członków naszych rodzin oraz zmarłych uczestników DSA, aby dzięki wstawiennictwu Maryi stali się uczestnikami chwały nieba.
- by proces beatyfikacyjny Helenki Kmieć był doprowadzony do szczęśliwego zakończenia,
- wzajemnie za siebie byśmy dzięki wstawiennictwu Maryi mieli siłę i odwagę nieść nasze codzienne krzyże ofiarowując trud i cierpienie za grzeszników,
- o zdrowie dla Urszuli i Wacława,
- o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.
- o zdrowie i siły do głoszenia Słowa dla Ks. Lucjana, ale także o to, by w natłoku obowiązków potrafił znaleźć czasu dla siebie,
- o dobre przeżycie i obfite owoce 23. DSA, dla ich uczestników,
- o powrót do zdrowia Barbary i Marii, 
- za ofiary II wojny światowej, o wieczne szczęście w niebie, a także za żyjących pokrzywdzonych działaniami agresorów niemieckich i rosyjskich, by w objęciach Matki Bożej Bolesnej odzyskali Pokój serc,
- w intencji Marka, o skuteczność terapii - o uzdrowienie,
- o szczęśliwe rozwiązanie dla Ani - o zdrowie dla Mamy i Dziecka
- w łączności z Kościołem Powszechnym módlmy się za Ukrainę polecając Naród Matce Bożej Bolesnej,
- za środowisko architektów -  o zgodę i o wzajemny szacunek,
- za pielgrzymujących na Jasną Górę, a także do innych sanktuariów i miejsc kultu,
- w intencji rodzin i życia, by nasze rodziny nigdy nie utraciły wiary
- o to, byśmy każdego dnia nawracali się, każdego dnia podnosili się ze swoich upadków,
- o umocnienie w nas cnót kardynalnych: roztropności, sprawiedliwości, męstwa i umiarkowania, by wzrastała w nas wiara, nadzieja i miłość,
- o łaskę zdrowia dla Wacława jednocześnie dziękując za udaną operację, za lekarzy i personel medyczny oraz wszystkich, którzy  modlili się w intencji Wacława,
- o zdrowie duszy i ciała, dla nas i członków naszych rodzin,
- o nawrócenie młodych małżonków i podjęcie przez nich decyzji złożenia przysięgi małżeńskiej przed Bogiem,
- o umocnienie w nas cnót kardynalnych: roztropności, sprawiedliwości, męstwa i umiarkowania, by wzrastała w nas wiara, nadzieja i miłość,
- o powołania kapłańskie i zakonne, o to by nie zabrakło robotników w winnicy Pana,
- o uratowanie - polecanych przez nas - małżeństw będących w kryzysie o otwartość serc na uzdrowienie relacji,
- o uzdrowienie  naszych dzieci i wnuków z chorób uczuleniowych oraz nietolerancji pokarmowych,
- o dobre przeżycie Misterium Paschalnego Chrystusa,
- o dobre przygotowanie i przeżycie zbliżających się dni skupienia (5-7 maja),
- za rodziny borykające się na co dzień z problemami związanymi z autyzmem o Wiarę Nadzieję i Miłość - szczególnie proszę o modlitwę za mojego wnuka Kubę, za jego rodziców i rodzeństwo,
- o uratowanie - polecanych przez nas - małżeństw będących w kryzysie o otwartość serc na uzdrowienie relacji,
- o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Eweliny, młodej mamy, której organizm nie reaguje na leczenie i chemioterapię, a obecnie jest w szpitalu z powikłaniami po zapaleniu płuc,
- o rozwiązanie trudnych relacji w środowisku architektów, za przyczyną Św. Józefa - Patrona architektów,
- o uzdrowienie Witka i Bożą opiekę dla Katarzyny,
- za małą Irenkę (4 miesięczną) o powrót do zdrowia,
- o uratowanie małżeństwa Magdy i Mariusza oraz za ich piątkę dzieci, o potrzebne łaski i otwartość serca na uzdrowienie relacji,
- o uzdrowienie z choroby nowotworowej dla Eweliny, młodej mamy, której organizm nie reaguje na leczenie i chemioterapię, a obecnie jest w szpitalu z powikłaniami po zapaleniu płuc,
- za małżeństwa przeżywające kryzys,
- o powrót do zdrowia dla naszych bliskich, o łaskę cierpliwości w dźwiganiu trudów związanych z chorobą.

Intencje 2022

2022-02-01

INTENCJE MINIONYCH MIESIĘCY 

Dziękujemy Panu Bogu:

za wszystkie dary, które codziennie otrzymujemy,
- za szczęśliwy przebieg operacji Wandy oraz Jej powrót do zdrowia,
- za szczęśliwy przebieg operacji Bogusia i jego powrót do zdrowia
- za Marysię, Bogu niech będą dzięki, że ani jej ani nikomu nic się nie stało w wypadku samochodowym, którego była uczestnikiem
- za szczęśliwe narodziny Liliany i dar życia naszych wszystkich dzieci, jakim nas obdarzył Bóg

 

Módlmy się:

- o umiejętne wykorzystanie czasu Adwentu na przygotowanie się do dobrego przeżycia Świat Bożego Narodzenia,
- w łączności z Kościołem Powszechnym módlmy się za Ukrainę polecając Naród Najświętszej Maryi Pannie,
- o łaskę mądrości i roztropności dla Sandry, o poznanie miłości Bożej i doświadczenie głębokiej akceptacji Boga, o uzdrowienie z myśli samobójczych, o nawrócenie całej jej rodziny,
- za Ks. Lucjana, aby Bóg obdarzał Go światłem Ducha Świętego i długim życiem,
- za Marysię, o pełen powrót do zdrowia i dziękczynnie - Bogu niech będą dzięki, że ani jej ani nikomu nic się nie stało w wypadku samochodowym, którego była uczestnikiem
- o łaskę dobre przeżycia Dni Skupienia Architektów, by spotkanie z Bogiem prowadziło do pogłębienia relacji z drugim człowiekiem i do  nieustannego nawracania się.
- za Ks. Lucjana o zdrowie i potrzebne łaski do realizowania powołania do głoszenia Ewangelii,
- za dusze oczekujące w czyśćcu na zbawienie, szczególnie za dusze naszych bliskich zmarłych,
- w łączności z Kościołem Powszechnym módlmy się za Ukrainę polecając Naród Matce Bożej Różańcowej,
- prosimy Panie z całego serca o łaskę mądrości i roztropności dla Sandry, o poznanie miłości Bożej i doświadczenie głębokiej akceptacji Boga. Proszę Cię o cud i wycofanie się jej z trudnej decyzji, o uzdrowienie z myśli samobójczych. Proszę Cię o poznanie miłości Bożej całej jej rodziny. 
- za Nelę, dopiero co narodzoną córkę Moniki i Lecha, która z niewydolnością oddechową i słabymi parametrami życiowymi zaraz po urodzeniu trafiła do szpitala na oddział dziecięcy, o uzdrowienie dla Neli i pokój serca i siły dla utrapionych rodziców,
- za środowisko architektów - o zgodę i o wzajemny szacunek,
- w intencji Marka, o skuteczno
ść terapii, którą rozpoczyna, o uzdrowienie,
- w intencji Matek oczekuj
ących narodzin dziecka - polecajmy szczególnie Anię,
- w intencji Krysi, o cierpliwo
ść i pokorę w chorobie, żeby złamana ręka zagoiła się i zrosła, a przyszła rehabilitacja przywróciła możliwą sprawność,
-
w intencji Marka, o uzdrowienie
- w intencji Marka, o pozytywne wyniki ostatnich badań
- w intencji Marii i Wandy o szczęśliwy przebieg zabiegów chirurgicznych i dalszego leczenia
-
w łączności z Kościołem Powszechnym módlmy się za Ukrainę - polecając Naród Niepokalanemu Sercu Maryi - o ustanie działań wojennych, o życzliwą pomoc tym wszystkim, którzy musieli opuścić swój dom, swoją ojczyznę
- o znalezienie czasu na spotkanie z Bogiem i sobą samym, podczas zbliżających się 20.DSA. Za przyczyną Maryi prośmy o dobre owoce tych rekolekcji,
- za pośrednictwem Maryi módlmy się za nasze Mamy. Dla żyjących tu na ziemi prośmy o wszelkie potrzebne łaski, a dla żyjących już w innym wymiarze o  dostąpienie łaski oglądania Pana twarzą w twarz. Módlmy się także za mamy, które są w stanie błogosławionym,
- za Anię i jej nienarodzone dziecko, które za wcześnie szykuje się do przyjęcia na świat, by udało się zatrzymać poród, a jeśli ma się już narodzić: o zdrowie i bezpieczeństwo dla niego i dla Mamy,
- szczególnie za cierpiących niewinnie ludzi na Ukrainie, módlmy się o ustanie działań wojennych, o opamiętanie wroga,
- za osoby cierpiące z powodu autyzmu i ich rodziny, o akceptację różnorodności rozwojowej, o przeciwdziałanie izolacji, o wspieranie przez instytucje państwowe rodzin, których członkiem jest osoba ze spektrum autyzmu. Szczególnie proszę o modlitwę za mojego wnuka Kubę (21 lat), za jego rodziców i rodzeństwo,
- o mądrość dla ludzi odpowiedzialnych za losy Polski,
- o pokój, aby ludzie zaniechali wojen, prześladowań, agresji i nienawiści,
- za duszę Śp. Andrzeja o wieczne szczęście w Niebie,
- za chorych i cierpiących - wzmocnij ich Panie, by dźwigając swój krzyż nie upadli na duchu, a jeśli taka wola Twoja Panie, udziel im łaski uzdrowienia,
- w intencjach Księdza Lucjana,
- w intencjach Ojca Świętego: Za zakonnice i inne kobiety konsekrowane.

Intencje 2021

2021-01-01

INTENCJE MINIONYCH MIESIĘCY 

Dziękujemy Panu Bogu:

w roku szczególnie za dar życia Tomka.
za wszystkie dary, które codziennie otrzymujemy, za wszystkie dobre i wartościowe chwile
- za trudny czas cierpień, które dane nam było przeżyć w minionym roku, w poczuciu wspólnoty.
 

Módlmy się:

- módlmy się o Pokój, aby ludzie zaniechali wojen, prześladowań, agresji i nienawiści.
- za duszę Śp. Andrzeja o wieczne szczęście w Niebie.
- za chorych i cierpiących - wzmocnij ich Panie, by dźwigając swój krzyż nie upadli na duchu, a jeśli taka wola Twoja Panie, udziel im łaski uzdrowienia.
- o wieczne szczęście  dla naszych zmarłych Rodziców, krewnych i przyjaciół oraz za tych, którzy oddali życie abyśmy mogli żyć w wolnej Ojczyźnie.
- nadal módlmy się za Krystynę, mamę Maćka  o wytrwałość w cierpieniu i walce z chorobą, i by dobry Bóg pozwolił Jej jak najdłużej cieszyć się miłością bliskich.
- za osoby dotknięte chorobą Covid 19, by doznały całkowitego wyleczenia, bez ubocznych skutków. 
- o nawrócenie dla nas, a także o powrót Europy do chrześcijański korzeni.
- o zdrowie dla Marka oraz dla wszystkich, w których intencjach modliliśmy się w poprzednich miesiącach, a którzy naszej modlitwy nadal potrzebują.
- w intencji Marka, o szczęśliwy przebieg leczenia, udana operacje i powrót do zdrowia.
- o nawrócenie dla Dawida.
- o zdrowie dla osób, w których intencjach modliliśmy się w poprzednich miesiącach.
- o wytrwanie w wierze - Panie przymnóż nam wiary, by kryzys wiary zwłaszcza młodych ludzi stał się doświadczeniem szansy na wzrost wiary, na przylgniecie do Boga. 
- w intencji Agnieszki i Tomka, o podjęcie wysiłku dla ratowania Rodziny.
- o pozytywne dla Piotra rozwiązanie trudnych spraw.
- o pokój na świecie.
- za prześladowanych Chrześcijan.
- o zdrowie dla Stanisława, by zastosowana terapia przyniosła pozytywne owoce.
- o zdrowie dla Ks. Lucjana,   Stanisława oraz osób, w których intencjach modliliśmy się w poprzednich miesiącach. 
- w intencji bezdzietnych małżonków, by zostali obdarzeni darem macierzyństwa i ojcostwa.
- za kobiety, które noszą pod sercem dziecko, by nie czuły się osamotniane, by mężczyźni na wzór św. Józefa brali odpowiedzialność za poczęte życie otaczając matkę swojego dziecka opieką.
- za Tadeusza, by w ciężkiej chorobie odnalazł drogę do Pana Boga,  a także o uzdrowienie jeśli taka będzie wola Pana.
- za Janeczkę i Michała, rodziców 6-ga dzieci, którzy przeżywają kryzys małżeński, o nawrócenie dla nich i łaskę odbudowy ich małżeństwa, które jest przykładem jedności dla wielu ludzi.
- za Tomka i jego Rodzinę, by doświadczenie cierpienia wzmocniło ich. - Tomek miał operację w środę, operacja się udała, ale są problemy pooperacyjne tzw. afazja mowy. Żona Tomka Jola od 25 grudnia jest na obserwacji w szpitalu. Módlmy się o zdrowie dla nich.
- za Piotra, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej i prosi o modlitwę: "... potrzebuję Modlitwy a może i więcej. Czuję się dosłownie jak sierota, która ma wsiąść na statek w nieznane. Proszę Was o pomoc w tej podróży. To wspaniałe, że jest Kogo prosić. To musi mi na razie wystarczyć."
- za Teresę, która 8 stycznia będzie miała zabieg związany z leczeniem arytmii serca.
-  o radość wieczną w Niebie dla Jadwigi - Babci Agatki; dla Stanisława - brata Danusi.
- za Krystynę - o siłę i pogodę ducha w walce z chorobą
- w intencjach ks. Lucjana

Intencje 2020

2020-12-31

Módlmy się za nas samych i wzajemnie za siebie, byśmy z Bożą pomocą stawali się lepszymi ludźmi, a także w intencjach własnych, zwłaszcza tych nie wypowiedzianych, ukrytych w naszych sercach.


INTENCJE MINIONYCH MIESIĘCY
 

Dziękujemy Panu Bogu:

- za wszystkie dary, które codziennie otrzymujemy, zwłaszcza za ten Święty czas, który dane nam było przeżyć w grudniu


Módlmy się:

- za Kościół Święty, o nawrócenie ludzi Kościoła - tych, którzy się pogubili w życiu
- o nawrócenie bluźnierców
- za Krystynę - o siłę i pogodę ducha w walce z chorobą
- w  intencji Łukaszka i jego rodziców, aby znaleźli sposób na zbudowanie wzajemnej komunikacji, odzyskali bliskość w relacji i odnaleźli pokój wewnętrzny
- o zdrowie dla Justyny oraz te osoby, które zostały doświadczone chorobą Covid-19, by zostali całkowicie wyleczone
- o zbawienie Duszy Stanisława, brata Danusi Pazdro
- za osoby protestujące - o łaskę rozeznania dobra i zła, o odkrycie wartości życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Módlmy się zwłaszcza za młodzież i dzieci uczestniczące w tych protestach, by zostały uwolnione spod wpływu ludzi siejących nienawiść do Kościoła
- o zaprzestanie rozprzestrzeniania się epidemii
- módlmy się za lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, salowe, wolontariuszy, którzy ofiarnie służą chorym ratując ich życie
- o uzdrowienie i błogosławieństwo dla rodziców Kazi - Józefy i Stanisława
- o uzdrowienie, łaskę nawrócenia i wiarę dla osoby Bogu wiadomej
- o zdrowie dla osób powierzanych dotychczas Panu Bogu
- o wieczne szczęście w Niebie dla zmarłych bliskich nam osób
- za nas, za wszystkich Polaków,  byśmy  potrafili zachować Niepodległość i Wolność naszej Ojczyzny dla przyszłych pokoleń, a  za Tych, którzy oddali życie w walce o wolność, by osiągnęli wieczne szczęście w Niebie.
- o łaskę przemiany serc dla małżonków, które przeżywają kryzys, szczególnie w naszej wspólnocie i rodzinach - daj im odnaleźć drogę do miłości i  przebaczenia.
- za Katarzynę, by odnalazła drogę do Naszego Pana Jezusa Chrystusa,
- o zdrowie dla osób powierzanych dotychczas Panu Bogu, zwłaszcza Wojciecha znajdującego się w bardzo ciężkim stanie. Módlmy się o zdrowie i siły do niesienia Krzyża, dla jego żony Ewy oraz dla osób opiekujących się swoimi chorymi .
- o zdrowie, siły i wszystkie potrzebne łaski do walki z chorobą dla o. Roberta.
- za nas, za wszystkich Polaków,  byśmy  potrafili zachować Niepodległość i Wolność naszej Ojczyzny dla przyszłych pokoleń, a za Tych, którzy oddali życie w walce o wolność, by osiągnęli wieczne szczęście w Niebie.
- za małżeństwa, by trudności, które napotykają na swej wspólnej drodze były doświadczeniem, które będą  przeżywali w duchu łączenia, a nie dzielenia.
- o zdrowie dla Pawła, Ks. Lucjana, Teścia Kazi, Krystyny - Mamy Maćka, Tomka, Wojtka, Kasi, a także dla Małgorzaty mamy dwójki kilkuletnich dzieci, która walczy z chorobą nowotworową.
- za wspólnotę DSA, byśmy za miesiąc mogli się spotkać na wspólnej modlitwie w "Arce", by lęk przed Covid-19 nie sparaliżował naszych spotkań.
- o trzeźwość Narodu
- za Maję i jej córeczkę Marysię: o zdrowie, bezpieczeństwo i potrzebne łaski podczas narodzin córeczki i błogosławieństwo Boże dla całej ich rodziny
- o szczęśliwe narodziny dla córeczki Ani i Michała, w bezpiecznych i pełnych pokoju warunkach porodowych
- o uleczenie małżeństwa Donaty i Grzegorza
- o przywrócenie zdrowia dla Teścia Kazi oraz Krystyny Mamy Maćka
- w intencji śp. Włodzimierza, o dar życia wiecznego
- Święty, Powszechny i Apostolski Kościół, by umacniał się głosząc odważnie Ewangelię
- naszą Ojczyznę, by wartości oparte na Ewangelii były decydującym czynnikiem Jej rozwoju
- o zdrowie dla nowo-narodzonego wnuczka Marty
- o zdrowie i wytrwałość w walce z chorobą dla Krystyny Mamy Maćka
- o uleczenie z choroby nowotworowej dla Ks. Lucjan, Tomka, Wojtka, Kasi, Alicji
- by ludzie na całym świecie nauczyli się odczytywać znaki Opatrzności Bożej wzywające świat do nawrócenia
- w intencji  lekarzy, pielęgniarek oraz kapłanów - posługujących chorym, o zdrowie i siły dla nich w pełnieniu obowiązków w tym trudnym czasie. O mądrość dla rządzących, by wprowadzane przez nich ograniczenia kontaktów między ludźmi nie były nadmiernie restrykcyjne w stosunku do możliwości udziału wiernych w Zgromadzeniach liturgicznych
- o uleczenie z ciężkiej choroby nowotworowej  Wojtka, Kasi, Tomka, Alicji
- w intencji  lekarzy, pielęgniarek oraz kapłanów - posługujących chorym, o zdrowie i siły dla nich w pełnieniu obowiązków w tym trudnym czasie
- w intencji mam oczekujących narodzin swoich dzieci, by w tym czasie izolacji i lęku o bezpieczeństwo w czasie narodzin dziecka otrzymały potrzebne wsparcie i zaufały Panu oraz oddały się pod opiekę Maryi, najlepszej Matki
- za chorych polecanych dotychczas Panu Bogu, szczególnie za Tomka, Wojciecha, Alicję, Hanię, Kasię, za Władysława
- o powstrzymanie choroby wywoływanej przez koronawirus SARS-Cov-2, o  ochronę naszych Rodzi przed nim
- o dary Ducha Świętego dla Kościoła Powszechnego, szczególnie dla biskupów, kapłanów, by w chwili próby zachowali Bożą perspektywę, by nie ulegali psychozie strachu i nie zamykali kościołów przed wiernymi, by słuchali Boga, a nie ludzi
- w intencji  obrony życia poczętego
- za ojców rodzin, aby za przykładem św. Józefa byli oparciem dla swych żon, a dla dzieci wzorem silnej wiary
- za chorych polecanych dotychczas Panu Bogu, szczególnie za Tomka, Wojciecha, Alicję, Hanię, Kasię, za Władysława
- o pokój w naszych sercach i o pokój na świecie
- za niedawno narodzone nasze dzieci oraz te, które rosną i rozwijają się pod sercem swoich mam
- za chorych polecanych dotychczas Panu Bogu,  szczególnie za Tomka, Wojtka, Alicję, za małą Hanię i Kasię
- za Agatkę i jej córeczkę, która rośnie zdrowo pod sercem mamy, by szczęśliwie doczekały rozwiązania, które ma nastąpić w połowie lutego
- Tomka, który we wtorek - 7 stycznia będzie miał planowany zabieg chirurgiczny. Módlmy się, by operacja przebiegła pomyślnie, a leczenie doprowadziło do całkowitego wyzdrowienia
- za chorych polecanych dotychczas Panu Bogu, którzy nadal cierpią i potrzebują naszego wsparcia, szczególnie za ciężko chorego Wojtka, Alicję, za małą Hanię i Kasię.
- w intencjach ks. Lucjana znanych Panu Bogu

Intencje 2019

2019-12-31

Módlmy się za nas samych i wzajemnie za siebie, byśmy z Bożą pomocą stawali się lepszymi ludźmi, a także w intencjach własnych, zwłaszcza tych nie wypowiedzianych, ukrytych w naszych sercach.


INTENCJE MINIONYCH MIESIĘCY
 

Módlmy się:

- o dobre przeżycie czterotygodniowego czasu wyczekiwania na Boże Narodzenie, by Jezus  narodził się w naszych sercach.
- za Tomka, który jest w trakcie przygotowywania się do zabiegu chirurgicznego, by operacja przebiegła pomyślnie, a leczenie doprowadziło do całkowitego wyzdrowienia.
- za Alicję, która dzielnie walczy z chorobą nowotworową, by terapia którą zastosowano doprowadziła do całkowitego wyleczenia.
- za sprawujących władzę, by stanowili przepisy prawa chroniące każde poczęte życie
- za rodziców /Agnieszkę i Rafała/ oraz siostry, którzy  opłakują śmierć syna i brata, by znaleźli pocieszenie w Chrystusie
- o to, by ludzie zmieniali swoje życie  przepraszając Boga za popełnione grzechy - módlmy się o zwycięstwo Dobra nad złem
- o łaskę zrozumienia sensu cierpienia i choroby
- módlmy się o zdrowie dla Marka i Marty, a także dla Ks. Andrzeja Pękali Kapelana dębickich SS
- w miesiącu pamięci narodowej módlmy się za naszą Ojczyznę, zawierzając ją Matce Najświętszej 
- nadal o zdrowie dla kilkuletniej Hani, która jest po zabiegu gastrostomii, o dobrą rekonwalescencję dla niej i ufność dla całej rodziny
- za Agatkę i Huberta - o szczęśliwy przebieg  ciąży, by dziecko rozwijało się prawidłowo, a rodzice mogli radośnie oczekiwać na jego narodziny
- do Pana przez Maryję, o szczęśliwy przebieg operacji Marty. By zarówno sam zabieg chirurgiczny przebiegł pomyślnie, jak i jego wyniki były pozytywne
- zdrowie dla Mamy Krysi Starachowicz, która 10 lipca miała operację złamanej kości udowej i przed nią długa rehabilitacja
- o trzeźwość Narodu Polskiego
- za Agatkę i Huberta - o szczęśliwy przebieg  ciąży, by dziecko rozwijało się prawidłowo, a rodzice mogli radośnie oczekiwać na jego narodziny
- o zachowanie i pomnożenie w nas  żywej wiary, byśmy odważnie dawali świadectwo wierności Chrystusowi
- nadal za nasze koleżanki i kolegów borykających się z trudnościami związanymi z zapewnieniem bytu rodzinie wynikających miedzy innymi z braku zleceń, braku pracy, utraty zdrowia, obciążeń kredytowych. Prośmy Pana przez Maryję by dane im było w najbliższym czasie znalezienie  uczciwego  źródło utrzymania swoich rodzin
- za  chorych i cierpiących polecanych dotychczas Panu Bogu, aby dźwigając swój krzyż odnajdywali s i ł ę w Chrystusie
- o wieczne szczęście w Niebie dla Mamy (która zmarła w czwartek 28 lutego) naszej koleżanki Ewy
- o szczęśliwe rozwiązanie dla Anetki, o zdrowie dla mamy i dziecka, za wstawiennictwem Matki Najświętszej, aby cała rodzina wzrastała w Wierze i Miłości (Ania S.).
- za osoby, które wybrały życie konsekrowane - czyli radykalną drogę naśladowania Chrystusa.
- o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Księdza Lucjana.
- za Janinę, u której zdiagnozowano nowotwór złośliwy z przerzutami, prosząc o cud uzdrowienia oraz o to, aby dobry Bóg udzielił wsparcia rodzinie: mężowi, dzieciom, wnukom, rodzicom oraz siostrom w tej trudnej sytuacji.
- o zdrowie dla Babć i Dziadków, by mogli towarzyszyć swoim wnukom w ich rozwoju.
- za polecanych dotychczas Panu Bogu, którzy nadal cierpią i potrzebują naszego wsparcia modlitwą. 
Szczególnie w intencji Wojtka, męża naszej koleżanki Ewy, o męstwo dla nich  w dźwiganiu krzyża - i jeśli taka wola Pana będzie, o  uzdrowienie - (Wojtek jest po operacjach, stan jest ciężki, wymaga żmudnej, długiej rehabilitacja)
- z Maryją, Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu
- w intencji naszych bliskich cierpiących z powodu rożnych chorób, a także polecanych dotychczas Panu Bogu, o męstwo w dźwiganiu Krzyża, a jeśli taka wola Twoja Panie, o uzdrowienie.
- w intencjach ks. Lucjana

Intencje 2018

2018-12-31

Módlmy się w intencjach własnych członków naszej małej wspólnoty oraz o to, byśmy codziennie podejmowali trud budowania siebie  w bliskości z Bogiem

INTENCJE MINIONYCH MIESIĘCY


Dziękujmy Bogu za:
- udany zabieg chirurgiczny Kasi,
- szczęśliwe narodziny Franka - synka Maji i Mateusza,
- za dary z Twojej łaskawości otrzymane w minionym roku - za rodzinę i wspólnotę, za przyjaciół, za każdego spotkanego człowieka, za życie i zdrowie, za pracę, za wzajemne przebaczenie, za sakrament pojednania i Twoją bliskość w Eucharystii,
- trudne doświadczenia życiowe, wszelkie troski i cierpienia, przez które nas wzmacniasz i ukazujesz jak bardzo  potrzebujemy Ciebie, Twojego miłosierdzia i zbawienia,
- wysłuchanie wielu naszych próśb, za powrót do zdrowia, lub ulgę w cierpieniu chorych polecanych Tobie,
- dary z Twojej łaskawości otrzymane w minionym roku - za rodzinę i wspólnotę, za przyjaciół, za każdego spotkanego człowieka, za życie i zdrowie, za pracę, za wzajemne przebaczenie, za sakrament pojednania i Twoją bliskość w Eucharystii.


Módlmy się:

- za Martę, aby odnalazła spokój ducha,
- za rodziców oczekujących dziecka, by przyjęli je z miłością, nawet jeśli będzie chore,
- o wieczne szczęście w niebie  dla zmarłych Rodziców, krewnych i przyjaciół,
- za tych, którzy oddali życie abyśmy mogli żyć w wolnej Ojczyźnie
- z Maryją, Królową Polski o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu
- za rodziców, nauczycieli i wychowawców, by mieli odwagę przeciwstawiania się złu, które szuka każdej możliwej drogi (często pod płaszczykiem dobrych inicjatyw), by zdeprawować dzieci i młodzież
- w intencji Wojciecha, męża naszej koleżanki Ewy, by terapia, która została zastosowana przyniosła pozytywny efekt
- za naszą Ojczyznę, by Maryja prowadziła nasz Kraj ku przyszłości, w której nasz Naród będzie wzorem dla innych narodów w wyznawaniu wiary w Chrystusa
- o nawrócenie grzeszników - o Łaskę Miłosierdzia dla nich i dla nas
- o wyzwolenie spod wpływów szatana  - Bogu wiadomej  osoby
- o dobrą pogodę dla rolników, by ich trud  został wynagrodzony obfitymi plonami, 
- módlmy się także o dobrą pogodę w dniu 7 lipca podczas Pikniku Architektoniczno-Budowlanego o dobrą frekwencję i o udany przebieg tak dużej imprezy,
- za wstawiennictwem Maryi za małżeństwa przeżywające rożnego rodzaju kryzysy, by zawierzyli swoje życie Bogu,
- módlmy się o nawrócenia Tadeusza - ojca Piotra. Oby dostąpił łaski podążania za Chrystusem,
- za Księdza Lucjana prosząc Pana za wstawiennictwem Maryi o zdrowie dla Niego, o łaski potrzebne do realizacji powołania kapłańskiego, dziękując jednocześnie za Jego obecność wśród nas,
- otoczmy modlitwą Agatkę i Huberta przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa w dniu 9 czerwca,  aby umacniali wzajemną miłość poprzez wspólną modlitwę i szczere rozmowy,
- prośmy o  dar męstwa  dla Ewy w codziennym dźwiganiu Krzyża,  prośmy o uzdrowienie jej męża z ciężkiej choroby,
- w intencji naszych bliskich cierpiących z powodu rożnych chorób, a także polecanych dotychczas Panu Bogu, którzy nadal cierpią i potrzebują naszego wsparcia,
- o dobre przeżycie zbliżających się dni skupienia (12. DSA _4-6 maja)
- za Henryka, który zmaga się z chorobą nowotworową, o siłę do pokonywania wszelkich z tym związanych trudności, o nadzieję i o zdrowie,
- o zdrowie dla Bogusi, której życie jest w rękach Boga, prosi mąż z synami,
- o dobre przygotowanie do przeżycia kolejnej rocznicy Męki Pańskiej i Zmartwychwstania Pana Jezusa,
- w Bogu wiadomej intencji,
- o zdrowie dla Bogusi, której życie jest już tylko w rękach Boga, prosi mąż z synami,
- za Piotra i Katarzynę przeżywających trudności we wzajemnych relacjach, by siłę do przezwyciężenia problemów czerpali z obecności Jezusa w sakramencie małżeństwa,
- za tych, którzy zmagają się z depresją, lękami i innymi problemami, by odnaleźli pokój  zakotwiczając swoje życie w Bogu,
- w intencji Kasi: dziękujmy za udany zabieg chirurgiczny, który Kasia przeszła dwa tygodnie temu, jednocześnie prośmy o pomyślny przebieg kolejnej operacji, którą Kasia ma wyznaczoną na 7 lutego.  Módlmy się wraz z jej bliskimi o to, by zabieg się udał i przyniósł pozytywne skutki.
- o szczęśliwe narodziny Franka - synka Maji i Mateusza, błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej ich rodzinki,
- za papieża Franciszka, aby miłosierny Bóg umacniał go, napełniał mądrością ewangeliczną i strzegł dla dobra całego Kościoła,
- módlmy się  za chorych polecanych dotychczas Panu Bogu, którzy nadal cierpią i potrzebują naszego wsparcia,
- w intencjach ks. Lucjana.

Intencje 2017

2017-01-01
INTENCJE MINIONYCH MIESIĘCY

Dziękujmy Bogu za:
- szczęśliwe przyjście na świat Luizy Marii, Wojtusia i Basi,
- szczęśliwe rozwiązanie i narodziny Oleńki - córki Małgosi i Sławka,
- szczęśliwe rozwiązanie i narodziny córki Ani i Michała, z podziękowaniem wszystkim za dar pamięci w modlitwie,
- udaną operację  z prośbą o dalszy powrót do zdrowia dla maleńkiego Hugo,

- szczęśliwy przebieg bardzo ciężkiej operacji  Katarzyny, prosząc dla niej o łaskę uzdrowienia.
- szczęśliwy przebieg operacji Elżbiety i dobre wyniki badań histopatologicznych.


Módlmy się:
- o dobre przeżycie czterotygodniowego czasu wyczekiwania na Boże Narodzenie, by Jezus  narodził się w naszych sercach,
- o nawrócenie dla osoby Bogu wiadomej,
- o godną pracę dla osób tej pracy potrzebujących,
- za małego Maksymilianka, który rozwija się pod sercem mamy, a wykryto u niego wadę nerki - o cud uzdrowienia jeśli taka wola Boża, szczęśliwy dalszy rozwój i błogosławieństwo dla Niego i jego rodzinki,
- o pokój serca dla 13 letniej Madzi, która  czuje się bardzo osamotniona i mało wartościowa wśród najbliższych i za całą jej rodzinę przeżywającą duży kryzys, o dobrych ludzi na ich drodze i otwartość na przyjęcie pomocy, 
- o wieczne szczęściedla naszych zmarłych Rodziców, krewnych i przyjaciół oraz za tych, którzy oddali życie abyśmy mogli żyć w wolnej Ojczyźnie, 
- o zdrowie i mobilizację do systematycznej nauki oraz dbania o porządek dla Oli oraz łaskę nawrócenia dla Mirka (intencja Kazi)
- o miłość,  jedność w rodzinie, pracy, wspólnocie oraz realizowanie się woli Bożej w moim życiu i moich bliskich (intencja Kazi)
- o zdrowie dla Wojtusia i jego mamy Kasi 
- w intencji zmarłej Joanny, 25 letniej mamy nowonarodzonych bliźniaczek, o radość życia wiecznego dla niej, oraz pokój serca i miłość dla jej rodziny (intencja Ani T.)
- o miłosierdzie dla nas, dla naszej Ojczyzny i całego świata,
- o dobre przeżycie jedenastych dni skupienia (11. DSA 22-24.09),
- za dzieci i młodzież rozpoczynających nowy rok nauki, aby zdobywały wiedzę na drodze pracowitości i uczciwości, za ich nauczycieli i wychowawców, by nie tylko przekazywali wiedzę, ale wychowywali młode pokolenia w duchu odpowiedzialności za siebie i innych oraz w miłości do Boga i Ojczyzny,

- za Pana Prezydenta, za Panią Premier i jej rząd, by odważnie naprawiali nasz kraj i by przebaczali swoim wrogom,
- za chorych i cierpiących oraz za ich opiekunów, by potrafili swoje cierpienia włączyć w ofiarę Chrystusa,
- za ofiary i poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która przetoczyła się nad Polską,
- o cud uzdrowienia z choroby nowotworowej dla Władysława,
- o zdrowie dlaTeresy,
- o szczęśliwy poród dla Basi - o zdrowie dla mamy i dziecka,
- za Wojciecha o pomyślne rozwiązanie  bardzo trudnych spraw życiowych, a zwłaszcza o powrót do zdrowia,
- o zdrowie dla Krystyny - mamy Maćka,
- za Joasię i Kamila, którzy wyruszyli na Camino de Santiago - szlakiem Św. Jakuba - o owoce ich pielgrzymowania i bezpieczny powrót do domu,
- za Sofię (córkę Marzeny), która stara się o przyjęcie na Uniwersytet Jagielloński, by mogła kontynuować naukę w Polsce,
o szczęśliwy poród Małgosi - o zdrowie dla mamy  i jej córeczki Aleksandry, która około 21 maja  przyjdzie na świat,
- w intencji Joasi, przyjaciółki Ani i Michała, o cud uzdrowienia dla niej, o pokój serca i siły dla męża i dzieci, oraz za lekarzy poszukujących diagnozy o łaskę oświecenia,
- o zdrowie dla Marleny, by tętniak mózgu został zoperowany w bezpiecznym czasie i by po udanej operacji odzyskała zdrowie, by móc opiekować się niepełnosprawną córeczką,
- za zmarłego Pawła, którego polecaliśy naszej modlitwie - o łaskę szczęścia wiecznego dla Niego i o pokój serca dla Jego bliskich,
- o szczęśliwy przebieg operacji Marleny i powrót do zdrowia,
- o wieczne szczęście dla Helenki, której życie zakończyło się w dramatycznych okolicznościach podczas wolontariatu misyjnego w Boliwii, o pokój serca dla jej rodziny i bliskich, dla Anity (drugiej wolontariuszki) i jej rodziny, oraz o miłosierdzie Boże dla sprawców.

- błagamy o modlitwę za 2 - letniego Piotrusia chorego na raka - jest umierający. Proszę prześlij innym - Bogusia i Tomasz - JEZU, JEDYNY LEKARZU, RATUJ SWOJE DZIECKO.
- o zdrowie dla Ani i Jej nienarodzonego dziecka - o szczęśliwe rozwiązanie,
- o zdrowie dla Katarzyny (ciężka choroba nowotworowa),
- o zdrowie dla Elżbiety,
- o zdrowie dla Tadeusza (w walce z guzem mózgu),
- o udaną operację dla Andrzeja, taty Maćka, oraz szczęśliwy powrót do zdrowia,
- nadal módlmy się o łaskę zdrowia dla chorych wymienianych w poprzednich miesiącach,
- w intencjach ks. Lucjana,
- o wieczne szczęście dla Jacka, brata Justyny Trembeckiej (Tinki), który po ciężkiej chorobie zmarł w grudniu oraz członków naszych rodzin i przyjaciół, którzy w 2016 roku odeszli do Pana.

Intencje - 2016

2016-12-31

Intencje minionych miesięcy:

- O wieczne szczęście dla Jacka, brata Justyny Trembeckiej (Tinki), który po ciężkiej chorobie zmarł w grudniu oraz członków naszych rodzin i przyjaciół, którzy w 2016 roku odeszli do Pana.
- O zdrowie dla Katarzyny (ciężka choroba nowotworowa).
- O zdrowie dla Elżbiety.
- O zdrowie dla Tadeusza (w walce z guzem mózgu).
- O udaną operację dla Andrzeja, taty Maćka, oraz szczęśliwy powrót do zdrowia.
- O umacniające i pogłębiające naszą wiarę przeżycie czasu adwentu i Bożego Narodzenia, by był to czas przemiany w nowego człowieka.
- Abyśmy prowadzeni przez Chrystusa Króla stawali się skutecznymi głosicielami ewangelii dla świata.
- Nadal módlmy się o łaskę zdrowia dla chorych wymienianych w poprzednich miesiącach.
- W intencjach ks. Lucjana.
- O wieczne szczęście  dla wszystkich zmarłych z naszych rodzin oraz za tych, którzy oddali życie abyśmy mogli żyć w wolnej Ojczyźnie.
- Do naszych Świętych Patronów o opiekę, byśmy naszym ziemskim życiem zasłużyli na Niebo. O pomoc i wsparcie w cierpieniach, a szczególnie w godzinie śmierci.
O ochronę życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.
- Za małżonków oczekujących narodzin dziecka, by umacniali wzajemną miłość szczerą rozmową i wspólną modlitwą.
- O wieczne szczęście dla śp. Janusza, za którego modliliśmy się. Pan powołał go do siebie.
- W dalszym ciągu o łaskę zdrowia dla Wojciecha, Anny, Stanisława, Jacka, Jerzego, Kasi i Basi oraz za Jerzego (intencja ks. Lucjana) i Katarzynę (intencja Anny S.) - by dobry Bóg udzielił im cnoty męstwa do walki z chorobą, a jeśli taka Jego wola, by obdarzył ich Darem uzdrowienia. Jezu ufamy Tobie!
- W miesiącu wrześniu, miesiącu pamięci - módlmy się za naszych przodków, którzy oddali życie, byśmy mogli dzisiaj cieszyć  się życiem w wolnej Polsce; za nauczycieli i wychowawców, by mieli odwagę proponować dzieciom i młodzieży wymagający model życia, którego dewizą są słowa "Bóg, Honor, Ojczyzna".
- Módlmy się za Papieża Franciszka "Boże, Ty w swojej opaczności czyniłeś świętego Piotra głową Apostołów i na nim zbudowałeś swój Kościół, wejrzyj łaskawie na papieża Franciszka, i spraw, aby ustanowiony przez Ciebie następca Piotra był dla Twojego ludu widzialnym fundamentem jedności wiary i braterskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amenhttp://zapapieza.blogspot.com/.
- Módlmy się w intencji Justyny T. - o pomyślny wynik operacji.
- Módlmy się za rodzinę Krysi i Grzesia z Bielska, która straciła dach nad głową w wyniku pożaru, by dobrzy ludzie pomogli im w tych trudnych chwilach.
Dołączmy do naszych sierpniowych intencji modlitwę za zmarłego Kolegę Piotra (wielu z nas znało go zapewne osobiście). Módlmy się o wieczne szczęście dla Niego w Niebie - wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
- Dziękujmy Jezusowi Miłosiernemu i Maryi Matce Miłosierdzia za doświadczenie Światowych Dni Młodzieży.
- Mmódlmy się w intencji kobiet oczekujących na narodziny dziecka o szczęśliwe rozwiązanie - o zdrowie dla mam i dzieci.
- Módlmy się za MŁODZIEŻ, by nie dała się wciągnąć w nałóg pijaństwa, a także w inne uzależnienia, by tworzyła w przyszłości społeczność ludzi wolnych, szlachetnych i bogobojnych.

- By Światowe Dni Młodzieży w Krakowie stały się dla wszystkich czasem odnowienia wiary i doświadczenia żywego Kościoła. Módlmy się o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ŚDM, zarówno podczas podróży, jak i podczas wszystkich spotkań.
- Dziękujmy w tym miesiącu Panu Jezusowi za to że został z nami w Eucharystii, dziękujmy za wysłuchanie naszych próśb, za dary, które otrzymujemy każdego dnia.
- Módlmy się za wszystkie mamy oczekujące potomstwa - Panie Boże prosimy pobłogosław je , miej je w swojej opiece, czuwaj nad nimi i nad tymi  maleństwami. Jezu ufamy Tobie!
- Za ludzi  poszukujących pracy, aby wsparci opieką Maryi i Józefa nie ulegali zniechęceniu i z nadzieją patrzyli w przyszłość.
- Módlmy się wzajemnie za siebie, byśmy realizowali przykazanie miłości między innymi poprzez szacunek wobec innych, szczególnie wobec tych, z którymi się nie zgadzamy.
- O Światło Ducha Świętego dla Adama, by przejrzał i wyrwał się z mroku nienawiści - o nawrócenie.
- Za służby odpowiedzialne za dobre i bezpieczne przygotowanie Światowych Dni Młodzieży .
- Módlmy się za Urszulę, by trudne i bolesne doświadczenia życiowe stały się dla niej drogą do odnalezienia Boga.
- Módlmy się wzajemnie za siebie, byśmy nauczyli cieszyć się życiem i cudem istnienia, bez względu na ciężar doświadczeń, które tak naprawdę są naszymi błogosławieństwami.
- Za  Polskę, za rządzących oraz za wszystkich polityków.
Odmawiając Różaniec módlmy się również słowami św. Klemensa Rzymskiego -Papieża:
"Daj, Panie, rządzącym zdrowie, pokój, zgodę i stałość, aby sprawowali bez przeszkody tę władzę, którą Ty im powierzyłeś. To Ty sam przecież, Władco nieba, Królu wieków, dajesz synom ludzkim chwałę i godność, i władzę nad tym, co jest na ziemi. Ty więc, o Panie, kieruj ich wolą według tego, co jest dobre i miłe w Twoich oczach, aby sprawując zbożnie, w pokoju i z łagodnością daną im przez Ciebie władzę, zyskali łaskę Twoją. Amen."
- O zdrowie dla Anny Rozen.
- Módlmy się również o to, abyśmy w tym szczególnym roku, prosząc Boga o przebaczenie, prosząc o miłosierdzie, nie zapominali o wybaczaniu naszym bliźnim. Zwałszcza najbliższym!
- Modlimy się także w intencji młodzieży poszukującej swej drogi życiowej, by w swoim życiu dokonywali właściwych wyborów, a zwłaszcza za Michała i Urszulę, Mikołaja i Mateusza, Maję, Katarzynę i Piotra, by  nauczyli się  odczytywania podpowiedzi swego Anioła Stróża.

Intencje - 2015

2015-12-30
Intencje minionych miesięcy:

- O zdrowie dla Księdza Lucjana.
- Za Stowarzyszenia Ar-ka, by jego powstanie, zarejestrowanie stało się faktem.
- O zdrowie dla Wojtka oraz siły dla Ewy.
- Za wszystkich uczestników DSA, tak aby każdy z  nas nie tylko modlił się za innych ale i sam czuł modlitewne wsparcie (Krysia)
- O światło Ducha Świętego - „Duchu Święty, przyjdź”.
- Za naszą Ojczyznę i  Europę, bo chyba nie zdajemy sobie jeszcze sprawy przed jakimi wyzwaniami może za chwilę stanąć nasza część świata: syta, uśpiona, zlaicyzowana i bierna Europa zalewana falami imigrantów - rozpięta pomiędzy własną słabością, a zbrojącą się Rosją i rosnącym w siłę Państwem Islamskim. W Polsce wiele spraw czeka na naprawę: w życiu społecznym i politycznym, w świecie pracy i w rodzinach.