Dni Skupienia Architektów

"Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna - dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we śnie tym, których miłuje."

Ps 127

Galeria zdjęć

W roku 2015 grupa ufających sobie ludzi założyła stowarzyszenie.

Odbywały się właśnie szóste Dni Skupienia Architektów w Gródku nad Dunajcem. Dni Skupienia powstały z niezłomnego przekonania naszej Koleżanki – architekt Anny Serafin, że warto się spotykać, rozmawiać i wspólnie modlić.. Pięć poprzednich spotkań – ich niezwykła atmosfera, poznani ludzie oraz nasz Dobry Duch – ks. dr Lucjan Bielas – wszystko to sprawiło, że urodziła się wśród nas idea by wartości jakie przyniosły nam owe DSA przekuć w trwałą formułę. Pragnęliśmy mieć możliwość zabrania publicznie głosu w sprawach dla nas ważnych.

My – to grupa Architektów, Członków ich Rodzin i Przyjaciół.
Sprawy dla nas ważne – to przestrzeń i ludzie – zjawiska, które obejmują zakres zawodu Architekta. A to rozległe bardzo obszary. Sprawy dla nas ważne to także rozwój intelektualny i duchowy połączony z etyką chrześcijańską ze szczególną rolą nauczania Kościoła Katolickiego.

Uznaliśmy, że chcemy o tym rozmawiać, chcemy dawać świadectwo naszym poglądom w naszej pracy na rzecz społeczeństwa. Chcemy też rozmawiać o sprawach zawodu architekta, chcemy pomagać sobie nawzajem a w Gródku, co pół roku – cieszyć się możnością kolejnego spotkania Przyjaciół. Dlatego zabraliśmy się do działania. I tak powstało Stowarzyszenie Architektów Katolickich Ar-Ka.
Ufni wiarą w bożą opiekę – wyruszamy w ten rejs.

Zapraszamy na stronę www Stowarzyszenia

Jednym z celów założycieli i członków Stowarzyszenia Architektów Katolickich Ar-Ka było czynne włączenie się w procesy konsultacji projektów legislacyjnych. Okres działania Stowarzyszenia – relatywnie niedługi – zbiegł się z ożywionym procesem zmian legislacyjnych w dziedzinie nas interesującej czyli architektury, planowania przestrzennego czy urbanistyki.
Aktywność nasza nie kończyła się na reakcji na zaproszenie – jak w przypadku konsultacji społecznych. Zabieraliśmy także głos protestując – jak w przypadku uchwalonej przez Sejm RP ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

Efektem naszej pracy – było kilka pism, które wysłaliśmy do przedstawicieli władzy ustawodawczej jak i wykonawczej. Przedstawiamy je niżej w układzie chronologicznym.

Zostaliśmy też zauważeni, czego efektem było dwukrotne zaproszenie nas do udziału w ubiegłorocznych konsultacjach projektu Kodeksu Urbanistyczno – Budowlanego.

Dodatkowym efektem „dodanym” była możliwość współpracy z aktywnie działającą Radą Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów a zwłaszcza z działającym przy Radzie Zespole ds. Legislacji prowadzonym przez Bożenę Nierodę – wiceprzewodniczącą Rady.
W tym miejscu składamy gorące podziękowania za wiedzę, którą wynieśliśmy z tych cennych dla nas spotkań.

Bóg zapłać.

Maciej Nitka, Przedstawiciel Stowarzyszenia Ar-Ka

Kraków – 28 lutego 2017 r.

Czytaj więcej...