Dni Skupienia Architektów

"Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna - dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we śnie tym, których miłuje."

Ps 127

Galeria zdjęć

Dwudziesta szósta Niedziela zwykła

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: "Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami". Lecz Jezus odrzekł: "Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie".


Komentarz

W kontekście dzisiejszej Ewangelii. Św. Augustyn zwrócił uwagę na bezsporny fakt, a mianowicie: w Kościele Katolickim można znaleźć takie elementy, które nie są katolickie, zaś u niekatolików można znaleźć elementy katolickie (por. Augustyn, O chrzcie przeciw donatystom: PL 43,VII,39,77).

Chrystus każe zarówno swoim uczniom jak i nam patrzeć z akceptacją na to co jest pozytywnego u tych którzy nie należą do naszego kręgu. Jednocześnie z całą stanowczością i bezkompromisowo potępia zło jakie jest w nas i u nas i dlatego:

- Miłosierny Jezus stwierdza: gorszycielowi lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.

- Łagodny Jezus nakazuje: jeżeli twoja ręka lub noga jest powodem do grzechu odetnij ją.

Ostrzej się nie da!

Ks. Lucjan Bielas