Dni Skupienia Architektów

"Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna - dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we śnie tym, których miłuje."

Ps 127

Galeria zdjęć

Dwudziesta siódma Niedziela zwykła

"Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: "Co wam przykazał Mojżesz?" Oni rzekli: "Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić". Wówczas Jezus rzekł do nich: "Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela". W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: "Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo". Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego". I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je."


Komentarz


Wszystko zaczęło się w trójkącie – Bóg Ojciec; Bóg Syn; Bóg Duch Święty. W tym trójkącie jednej Boskiej Natury między trzema Osobami „wiruje” miłość. Każdy każdemu daje 100% . Każdy od każdego otrzymuje 100%. W tym niestworzonym trójkącie miłości, który nazywamy Trójcą Przenajświętszą zrodził się pomysł na stworzenie świata i człowieka, bo prawdziwa miłość jest otwarta i kreatywna.

W ogrodzie rajskim funkcjonował szczęśliwy trójkąt - Bóg Stwórca, Adam i Ewa. Istotą relacji była miłość, zaś celem współpraca człowieka z Bogiem w dziele stworzenia. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną... (Rdz 1, 28).

W pewnym momencie ludzie, korzystając ze swej wolności, gwarantowanej przez miłość, wyłączyli z tego trójkąta Boga. I tak zaczął się największy dramat człowieka – grzech. - Życie, rodzina, praca – bez Jego bliskości.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus uświadamia nam nową sytuację, która wynikła z faktu wcielenia Syna Bożego. Bóg zamieszkał pośród nas, przyjąwszy postać człowieka, dokonał dzieła odkupienia i przywrócił podstawowy trójkąt kreatywnej miłości Boga i człowieka. Pierwsza po grzechu pierworodnym „trójca stworzona” to – Jezus, Maryja i Józef – fantastyczna jedność miłości Boga i człowieka. Tylko z Bogiem dwoje może stać się jednym ciałem i na tym polega każdy sakramentalny związek małżeński.
Tak było na początku i dzięki Jezusowa tak może, i tak ma być teraz.

Oczywiście można Boga nie zaprosić. Oczywiście można Boga wyrzucić.

- Ale czy wtedy w Kanie Galilejskiej byłby cud?

- Czy w Jego Domu będzie miejsce dla tych, w których domu nie było miejsca dla Niego?

Ks. Lucjan Bielas