Dni Skupienia Architektów

"Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna - dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we śnie tym, których miłuje."

Ps 127

Galeria zdjęć

Oktawa Narodzenia Pańskiego - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki. 

Komentarz

Boża Rodzicielka
(to nie jest łatwy tekst!)

Dzisiejsza Uroczystość, tak naprawdę tylko pośrednio dotyczy Najświętszej Maryi Panny, bezpośrednio zaś Jezusa.

Kiedy to w pierwszych wiekach głoszona była Jego Ewangelia, pytano kim był. Jak Jego Bóstwo miało się do Jego człowieczeństwa? W roku 431 sobór Efeski, szukał, ciesząc się asystencją Ducha Świętego, właściwej formy wyrażenia nauki o tym, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem i prawdziwym Bogiem. Sprawa nabrzmiała w sporze z nestorianami, którzy twierdzili, że Maryja urodziła tylko człowieka Chrystusa.

Ojcowie Soboru uznali, że Maryi przysługuje tytuł Bożej Rodzicielki, ponieważ Jezus od poczęcia w Jej łonie za sprawą Ducha Świętego był pełną Osobą Boską i pełną osobą ludzką. Tak więc wydała na świat i człowieka i Boga. Gdyby cokolwiek Panu Jezusowi brakowało w człowieczeństwie i Bóstwie, dzieło odkupienia, po prostu nie byłoby możliwe. Jest rzeczą znamienną, że Maryja, która wydała na świat Boga i człowieka Jezusa Chrystusa nieustannie od momentu swojego fiat, wzrasta w swej świadomości, w pojmowaniu niepojętej tajemnicy zjednoczenia tych dwóch natur. Maryja na weselu w Kanie Galilejskiej, Maryja pod krzyżem, czy w Wieczerniku, podczas Zesłania Ducha Świętego, to można powiedzieć „inna” Maryja niż ta podczas zwiastowania.

Dla wielu z nas, pomimo zmęczenia powitaniem Nowego Roku, ta dzisiejsza Uroczystość może być znakomitym pytaniem czy i ja wierzę i czy ja dojrzewam, jak Maryja, w poznawaniu Jezusa Chrystusa przez Jego człowieczeństwo Jego Bóstwa?

Szczególnie warto sobie to pytanie postawić podczas Komunii świętej: czy ja wiem Kogo przyjmuję?

 

Ks. Lucjan Bielas