Dni Skupienia Architektów

"Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna - dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we śnie tym, których miłuje."

Ps 127

Galeria zdjęć

Intencje - 2016

2016-12-31

Intencje minionych miesięcy:

- O wieczne szczęście dla Jacka, brata Justyny Trembeckiej (Tinki), który po ciężkiej chorobie zmarł w grudniu oraz członków naszych rodzin i przyjaciół, którzy w 2016 roku odeszli do Pana.
- O zdrowie dla Katarzyny (ciężka choroba nowotworowa).
- O zdrowie dla Elżbiety.
- O zdrowie dla Tadeusza (w walce z guzem mózgu).
- O udaną operację dla Andrzeja, taty Maćka, oraz szczęśliwy powrót do zdrowia.
- O umacniające i pogłębiające naszą wiarę przeżycie czasu adwentu i Bożego Narodzenia, by był to czas przemiany w nowego człowieka.
- Abyśmy prowadzeni przez Chrystusa Króla stawali się skutecznymi głosicielami ewangelii dla świata.
- Nadal módlmy się o łaskę zdrowia dla chorych wymienianych w poprzednich miesiącach.
- W intencjach ks. Lucjana.
- O wieczne szczęście  dla wszystkich zmarłych z naszych rodzin oraz za tych, którzy oddali życie abyśmy mogli żyć w wolnej Ojczyźnie.
- Do naszych Świętych Patronów o opiekę, byśmy naszym ziemskim życiem zasłużyli na Niebo. O pomoc i wsparcie w cierpieniach, a szczególnie w godzinie śmierci.
O ochronę życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.
- Za małżonków oczekujących narodzin dziecka, by umacniali wzajemną miłość szczerą rozmową i wspólną modlitwą.
- O wieczne szczęście dla śp. Janusza, za którego modliliśmy się. Pan powołał go do siebie.
- W dalszym ciągu o łaskę zdrowia dla Wojciecha, Anny, Stanisława, Jacka, Jerzego, Kasi i Basi oraz za Jerzego (intencja ks. Lucjana) i Katarzynę (intencja Anny S.) - by dobry Bóg udzielił im cnoty męstwa do walki z chorobą, a jeśli taka Jego wola, by obdarzył ich Darem uzdrowienia. Jezu ufamy Tobie!
- W miesiącu wrześniu, miesiącu pamięci - módlmy się za naszych przodków, którzy oddali życie, byśmy mogli dzisiaj cieszyć  się życiem w wolnej Polsce; za nauczycieli i wychowawców, by mieli odwagę proponować dzieciom i młodzieży wymagający model życia, którego dewizą są słowa "Bóg, Honor, Ojczyzna".
- Módlmy się za Papieża Franciszka "Boże, Ty w swojej opaczności czyniłeś świętego Piotra głową Apostołów i na nim zbudowałeś swój Kościół, wejrzyj łaskawie na papieża Franciszka, i spraw, aby ustanowiony przez Ciebie następca Piotra był dla Twojego ludu widzialnym fundamentem jedności wiary i braterskiej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amenhttp://zapapieza.blogspot.com/.
- Módlmy się w intencji Justyny T. - o pomyślny wynik operacji.
- Módlmy się za rodzinę Krysi i Grzesia z Bielska, która straciła dach nad głową w wyniku pożaru, by dobrzy ludzie pomogli im w tych trudnych chwilach.
Dołączmy do naszych sierpniowych intencji modlitwę za zmarłego Kolegę Piotra (wielu z nas znało go zapewne osobiście). Módlmy się o wieczne szczęście dla Niego w Niebie - wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
- Dziękujmy Jezusowi Miłosiernemu i Maryi Matce Miłosierdzia za doświadczenie Światowych Dni Młodzieży.
- Mmódlmy się w intencji kobiet oczekujących na narodziny dziecka o szczęśliwe rozwiązanie - o zdrowie dla mam i dzieci.
- Módlmy się za MŁODZIEŻ, by nie dała się wciągnąć w nałóg pijaństwa, a także w inne uzależnienia, by tworzyła w przyszłości społeczność ludzi wolnych, szlachetnych i bogobojnych.

- By Światowe Dni Młodzieży w Krakowie stały się dla wszystkich czasem odnowienia wiary i doświadczenia żywego Kościoła. Módlmy się o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ŚDM, zarówno podczas podróży, jak i podczas wszystkich spotkań.
- Dziękujmy w tym miesiącu Panu Jezusowi za to że został z nami w Eucharystii, dziękujmy za wysłuchanie naszych próśb, za dary, które otrzymujemy każdego dnia.
- Módlmy się za wszystkie mamy oczekujące potomstwa - Panie Boże prosimy pobłogosław je , miej je w swojej opiece, czuwaj nad nimi i nad tymi  maleństwami. Jezu ufamy Tobie!
- Za ludzi  poszukujących pracy, aby wsparci opieką Maryi i Józefa nie ulegali zniechęceniu i z nadzieją patrzyli w przyszłość.
- Módlmy się wzajemnie za siebie, byśmy realizowali przykazanie miłości między innymi poprzez szacunek wobec innych, szczególnie wobec tych, z którymi się nie zgadzamy.
- O Światło Ducha Świętego dla Adama, by przejrzał i wyrwał się z mroku nienawiści - o nawrócenie.
- Za służby odpowiedzialne za dobre i bezpieczne przygotowanie Światowych Dni Młodzieży .
- Módlmy się za Urszulę, by trudne i bolesne doświadczenia życiowe stały się dla niej drogą do odnalezienia Boga.
- Módlmy się wzajemnie za siebie, byśmy nauczyli cieszyć się życiem i cudem istnienia, bez względu na ciężar doświadczeń, które tak naprawdę są naszymi błogosławieństwami.
- Za  Polskę, za rządzących oraz za wszystkich polityków.
Odmawiając Różaniec módlmy się również słowami św. Klemensa Rzymskiego -Papieża:
"Daj, Panie, rządzącym zdrowie, pokój, zgodę i stałość, aby sprawowali bez przeszkody tę władzę, którą Ty im powierzyłeś. To Ty sam przecież, Władco nieba, Królu wieków, dajesz synom ludzkim chwałę i godność, i władzę nad tym, co jest na ziemi. Ty więc, o Panie, kieruj ich wolą według tego, co jest dobre i miłe w Twoich oczach, aby sprawując zbożnie, w pokoju i z łagodnością daną im przez Ciebie władzę, zyskali łaskę Twoją. Amen."
- O zdrowie dla Anny Rozen.
- Módlmy się również o to, abyśmy w tym szczególnym roku, prosząc Boga o przebaczenie, prosząc o miłosierdzie, nie zapominali o wybaczaniu naszym bliźnim. Zwałszcza najbliższym!
- Modlimy się także w intencji młodzieży poszukującej swej drogi życiowej, by w swoim życiu dokonywali właściwych wyborów, a zwłaszcza za Michała i Urszulę, Mikołaja i Mateusza, Maję, Katarzynę i Piotra, by  nauczyli się  odczytywania podpowiedzi swego Anioła Stróża.