Dni Skupienia Architektów

"Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna - dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we śnie tym, których miłuje."

Ps 127

Galeria zdjęć

Intencje 2020

2020-12-31

Módlmy się za nas samych i wzajemnie za siebie, byśmy z Bożą pomocą stawali się lepszymi ludźmi, a także w intencjach własnych, zwłaszcza tych nie wypowiedzianych, ukrytych w naszych sercach.


INTENCJE MINIONYCH MIESIĘCY
 

Dziękujemy Panu Bogu:

- za wszystkie dary, które codziennie otrzymujemy, zwłaszcza za ten Święty czas, który dane nam było przeżyć w grudniu


Módlmy się:

- za Kościół Święty, o nawrócenie ludzi Kościoła - tych, którzy się pogubili w życiu
- o nawrócenie bluźnierców
- za Krystynę - o siłę i pogodę ducha w walce z chorobą
- w  intencji Łukaszka i jego rodziców, aby znaleźli sposób na zbudowanie wzajemnej komunikacji, odzyskali bliskość w relacji i odnaleźli pokój wewnętrzny
- o zdrowie dla Justyny oraz te osoby, które zostały doświadczone chorobą Covid-19, by zostali całkowicie wyleczone
- o zbawienie Duszy Stanisława, brata Danusi Pazdro
- za osoby protestujące - o łaskę rozeznania dobra i zła, o odkrycie wartości życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Módlmy się zwłaszcza za młodzież i dzieci uczestniczące w tych protestach, by zostały uwolnione spod wpływu ludzi siejących nienawiść do Kościoła
- o zaprzestanie rozprzestrzeniania się epidemii
- módlmy się za lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, salowe, wolontariuszy, którzy ofiarnie służą chorym ratując ich życie
- o uzdrowienie i błogosławieństwo dla rodziców Kazi - Józefy i Stanisława
- o uzdrowienie, łaskę nawrócenia i wiarę dla osoby Bogu wiadomej
- o zdrowie dla osób powierzanych dotychczas Panu Bogu
- o wieczne szczęście w Niebie dla zmarłych bliskich nam osób
- za nas, za wszystkich Polaków,  byśmy  potrafili zachować Niepodległość i Wolność naszej Ojczyzny dla przyszłych pokoleń, a  za Tych, którzy oddali życie w walce o wolność, by osiągnęli wieczne szczęście w Niebie.
- o łaskę przemiany serc dla małżonków, które przeżywają kryzys, szczególnie w naszej wspólnocie i rodzinach - daj im odnaleźć drogę do miłości i  przebaczenia.
- za Katarzynę, by odnalazła drogę do Naszego Pana Jezusa Chrystusa,
- o zdrowie dla osób powierzanych dotychczas Panu Bogu, zwłaszcza Wojciecha znajdującego się w bardzo ciężkim stanie. Módlmy się o zdrowie i siły do niesienia Krzyża, dla jego żony Ewy oraz dla osób opiekujących się swoimi chorymi .
- o zdrowie, siły i wszystkie potrzebne łaski do walki z chorobą dla o. Roberta.
- za nas, za wszystkich Polaków,  byśmy  potrafili zachować Niepodległość i Wolność naszej Ojczyzny dla przyszłych pokoleń, a za Tych, którzy oddali życie w walce o wolność, by osiągnęli wieczne szczęście w Niebie.
- za małżeństwa, by trudności, które napotykają na swej wspólnej drodze były doświadczeniem, które będą  przeżywali w duchu łączenia, a nie dzielenia.
- o zdrowie dla Pawła, Ks. Lucjana, Teścia Kazi, Krystyny - Mamy Maćka, Tomka, Wojtka, Kasi, a także dla Małgorzaty mamy dwójki kilkuletnich dzieci, która walczy z chorobą nowotworową.
- za wspólnotę DSA, byśmy za miesiąc mogli się spotkać na wspólnej modlitwie w "Arce", by lęk przed Covid-19 nie sparaliżował naszych spotkań.
- o trzeźwość Narodu
- za Maję i jej córeczkę Marysię: o zdrowie, bezpieczeństwo i potrzebne łaski podczas narodzin córeczki i błogosławieństwo Boże dla całej ich rodziny
- o szczęśliwe narodziny dla córeczki Ani i Michała, w bezpiecznych i pełnych pokoju warunkach porodowych
- o uleczenie małżeństwa Donaty i Grzegorza
- o przywrócenie zdrowia dla Teścia Kazi oraz Krystyny Mamy Maćka
- w intencji śp. Włodzimierza, o dar życia wiecznego
- Święty, Powszechny i Apostolski Kościół, by umacniał się głosząc odważnie Ewangelię
- naszą Ojczyznę, by wartości oparte na Ewangelii były decydującym czynnikiem Jej rozwoju
- o zdrowie dla nowo-narodzonego wnuczka Marty
- o zdrowie i wytrwałość w walce z chorobą dla Krystyny Mamy Maćka
- o uleczenie z choroby nowotworowej dla Ks. Lucjan, Tomka, Wojtka, Kasi, Alicji
- by ludzie na całym świecie nauczyli się odczytywać znaki Opatrzności Bożej wzywające świat do nawrócenia
- w intencji  lekarzy, pielęgniarek oraz kapłanów - posługujących chorym, o zdrowie i siły dla nich w pełnieniu obowiązków w tym trudnym czasie. O mądrość dla rządzących, by wprowadzane przez nich ograniczenia kontaktów między ludźmi nie były nadmiernie restrykcyjne w stosunku do możliwości udziału wiernych w Zgromadzeniach liturgicznych
- o uleczenie z ciężkiej choroby nowotworowej  Wojtka, Kasi, Tomka, Alicji
- w intencji  lekarzy, pielęgniarek oraz kapłanów - posługujących chorym, o zdrowie i siły dla nich w pełnieniu obowiązków w tym trudnym czasie
- w intencji mam oczekujących narodzin swoich dzieci, by w tym czasie izolacji i lęku o bezpieczeństwo w czasie narodzin dziecka otrzymały potrzebne wsparcie i zaufały Panu oraz oddały się pod opiekę Maryi, najlepszej Matki
- za chorych polecanych dotychczas Panu Bogu, szczególnie za Tomka, Wojciecha, Alicję, Hanię, Kasię, za Władysława
- o powstrzymanie choroby wywoływanej przez koronawirus SARS-Cov-2, o  ochronę naszych Rodzi przed nim
- o dary Ducha Świętego dla Kościoła Powszechnego, szczególnie dla biskupów, kapłanów, by w chwili próby zachowali Bożą perspektywę, by nie ulegali psychozie strachu i nie zamykali kościołów przed wiernymi, by słuchali Boga, a nie ludzi
- w intencji  obrony życia poczętego
- za ojców rodzin, aby za przykładem św. Józefa byli oparciem dla swych żon, a dla dzieci wzorem silnej wiary
- za chorych polecanych dotychczas Panu Bogu, szczególnie za Tomka, Wojciecha, Alicję, Hanię, Kasię, za Władysława
- o pokój w naszych sercach i o pokój na świecie
- za niedawno narodzone nasze dzieci oraz te, które rosną i rozwijają się pod sercem swoich mam
- za chorych polecanych dotychczas Panu Bogu,  szczególnie za Tomka, Wojtka, Alicję, za małą Hanię i Kasię
- za Agatkę i jej córeczkę, która rośnie zdrowo pod sercem mamy, by szczęśliwie doczekały rozwiązania, które ma nastąpić w połowie lutego
- Tomka, który we wtorek - 7 stycznia będzie miał planowany zabieg chirurgiczny. Módlmy się, by operacja przebiegła pomyślnie, a leczenie doprowadziło do całkowitego wyzdrowienia
- za chorych polecanych dotychczas Panu Bogu, którzy nadal cierpią i potrzebują naszego wsparcia, szczególnie za ciężko chorego Wojtka, Alicję, za małą Hanię i Kasię.
- w intencjach ks. Lucjana znanych Panu Bogu