Dni Skupienia Architektów

"Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna - dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we śnie tym, których miłuje."

Ps 127

Galeria zdjęć

22 lutego, w sobotę o godz. 15.00 Ks. Lucjan odprawił Mszę św. w naszej intencji, w parafii Miłosierdzia Bożego na os. Oficerskim w Krakowie.

Budowanie wzajemnych relacji i trwanie na wspólnej modlitwie - to zgromadziło nas na kolejnej Mszy świętej i spotkaniu Stowarzyszenia Ar-Ka.
Po pierwszej, listopadowej Mszy świętej, która odbyła się w tym samym miejscu: krakowskiej parafii pw. Miłosierdzia Bożego, przyjęliśmy zaproszenie i pojawiliśmy się w tym szczególnym dla nas miejscu po raz kolejny. Po Mszy spotkaliśmy się w salce parafialnej by porozmawiać o planach Stowarzyszenia na najbliższą przyszłość.

Ale zanim o tym, jakie pomysły i plany chcielibyśmy wdrożyć w życie jako Stowarzyszenie, spójrzmy na relację z Mszy Świętej i kazania naszego Duszpasterza.

"Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”
Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.
Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół."

 

Tron Papieża, to urząd Głowy Kościoła i dzisiejsza Ewangelia jest dobrym kluczem do refleksji o papieżu. Stawiam sobie pytanie: jak się zachować wobec krytyki o Papieżu i myśleniu o kościele w ogóle.

To są moje osobiste refleksje, co mnie pomaga trwać w Kościele i jaką dla mnie Papież odgrywa rolę i dlaczego bronię tego urzędu?

Jezus bardzo świadomie stawia pytanie za kogo ludzie mnie uważają? Bo ludzie, nawet Ci najbliżsi Jemu, zapomnieli o rozmnożeniu chleba, byli zajęci swoimi funkcjami. Jezusowi nie wystarcza, że uczniowie Mu towarzyszą, On pobudza ich do myślenia. I to Piotr daje poprawną odpowiedź. Jezus mówi wyraźnie: "nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie." Nie twoje ludzkie myśli, bystrość, umysł...  To jest dla nas ważne, że tu nad tym człowiekiem Bóg ma swoją szczególną pieczę. W jego wolności. Nie zniewala go, ale ma nad nim pieczę. Piotr jest w stanie mówić takie rzeczy, które ludzie będą kwestionować, ale On w relacji do Jezusa mówi poprawnie, bo Bóg ma nad nim pieczę.

To jest coś fundamentalnego. I to na Piotrze będzie budował swój Kościół.
Na byłym biznesmenie, na tym o którym wiedział że się za chwilę go zaprze. Człowiek
, który dopiero za trzecim razem poszedł za Jezusem (pierwszy raz spotkali się nad Jordanem, a drugi, gdy uzdrowił Piotrowi teściową). Człowiek, który został zgromiony przez Jezusa, bo chciał Mu nakazywać co ma robić. Człowiek, który się zapiera Mistrza z Nazaretu i zwiewa jak tchórz spod krzyża…. Bóg wybiera takich słabeuszy, aby w swojej szkole, w mocy Ducha Świętego, uczynić z nich uczniów – misjonarzy.

I to jest coś, co w tej bosko-ludzkiej firmie, jaką jest Kościół, jest podstawowe. Dla mnie to sprawa łaski, szczególnej pieczy. I to potwierdzenie w historii jest ogromnie istotne. I to, że Papież się może pomylić w sprawach administracyjnych, czy pogubić, ale w tych sprawach fundamentalnych On ma swoje gwarancje.

Kościół będzie przeżywał trudne chwile. Na te trudne chwile - wielu - wiele lat - pracowało. Musimy się oczyścić. To będzie trudne oczyszczenie.

Szukajmy Logiki Wiary. Duch Święty czuwa, a my mamy pokój wewnętrzny, bo jest logika wiary.

Za papieża się módlmy. Będąc w otoczeniu tancerzy, z których każdy ma swój interes, patrzy na każde nasze słowo, tak trudno jest funkcjonować bez Łaski.

Pilnujmy więc jedności i módlmy się za innych.

 


 

Po Mszy Świętej odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Architektów Ar-Ka, podczas którego rozmawialiśmy o naszych najbliższych planach i pomysłach rozwoju.

 

 

Mamy nadzieję, że to szczególne dla nas miejsce, zaprojektowane i stworzone przez Stanisława Niemczyka, Architekta, Mistrza, Autora kompleksu kościoła i parafii, stanie się stałą przestrzenią naszych spotkań i inicjatyw architektonicznych.