Dni Skupienia Architektów

"Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna - dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko; tyle daje On i we śnie tym, których miłuje."

Ps 127

Galeria zdjęć

Kuszenie

2016-07-01

„Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu Świętym na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła.” (Łk 4,1)

To początek jednego z kluczowych fragmentów opisujących przygotowanie się Jezusa do wypełnienia swojej misji. Nie było świadków kuszenia Jezusa przez szatana, jednak waga tego wydarzenia dla każdego z Jego uczniów była tak duża i ponadczasowa, że zapewne sam Mistrz o nim opowiedział.

„Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód”. (Łk 4,2)

Kuszenie nie mogło dotyczyć Boskiej natury Jezusa. Szatan kusił Go jako prawdziwego człowieka. Jezus w swej ludzkiej naturze pozwolił napełnić się Duchem Świętym, a jako prawdziwy człowiek podjął post. W tym napełnieniu się Boską rzeczywistością Jezus był tak pogrążony, że długi czas upłynął, zanim wreszcie poczuł głód.

Napełnienie Duchem Świętym i post to dwa fundamentalne elementy niezbędne do przygotowania się człowieka na spotkanie z szatanem, które jest wpisane w naszą ludzką misję i nie może ominąć nikogo. Pamiętać należy, że dotyczy to spotkania człowieka z mocą i inteligencją o wiele przewyższającą moc i rozum człowieka. To spotkanie z wytrawnym znawcą natury ludzkiej, kłamcą, który w celu oszukania nas, nie waha się użyć najbardziej wyrafinowanych sposobów.


Napełnienie Duchem Świętym to takie otwarcie się na Słowo Boga i takie pokochanie Go, że przenika ono całego człowieka.

Post to dobrowolna rezygnacja z tego, co dobre, by dobrowolnie nie poddać się temu, co złe. 

Bez zastosowania tych środków, nasze spotkanie z diabłem będzie miało żałosny przebieg.

Tego gracza nie wolno lekceważyć !!!

Tymczasem otaczający nas świat ma do tego inny stosunek. Dominuje na różny sposób lansowana maksyma: Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej.

Autor owego chwytliwego powiedzonka Oscar Wilde, już nie dopowiedział, że pokusa minie przyjemnie, a bolesne skutki pozostaną - i to może na zawsze.

Ks. Lucjan Bielas